RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Draaiboek prenatale screening downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek

Het draaiboek voor de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO is tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep van deskundigen uit het veld en vastgesteld door het RIVM-CvB, na positieve advisering door de Programma Commissie. De richtlijnen uit het draaiboek zijn bindend voor alle uitvoerende partijen.

Draaiboek down/SEO versie 8.0

Per mei 2018 staat de nieuwste versie van het draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek online. De Programma Commissie heeft positief geadviseerd over het draaiboek. Deze versie vervangt versie 7.0 uit april 2017.

U vindt het draaiboek in de kolom 'Download'.

Belangrijkste updates

Door de sterke daling van het aantal combinatietesten is de uitvoering van de combinatietest gewijzigd:

  • Er is nog maar één uitvoerend laboratorium voor de combinatie test nl. Star-SHL.
  • De referentietaak blijft bij het RIVM maar gaat naar een andere afdeling en is aangepast aan de nieuwe structuur en werkwijze.
  • Het Platform laboratoria is opgeheven.
  • De gehele laboratorium-workflow verloopt via Peridos m.u.v. de zwangere zonder BSN.
  • Alleen centrale kansberekening voor tweelingen (inclusief vanishing twins).

Home / Documenten en publicaties / Draaiboeken / Draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu