U bevindt zich op: Home Onderwerpen I Infectieziekte-informatie voor professionals

Infectieziekte-informatie voor professionals

Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) staat onder leiding van prof. dr. Jaap van Dissel. Het CIb bestaat uit vijf centra waar de werkzaamheden plaatsvinden. Dit zijn het: 

  • het centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
  • het centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI)
  • het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS)
  • het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O)
  • het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV)

Het CIb beheert verschillende berichtenservices die zijn bedoeld om professionals in de infectieziektebestrijding op de hoogte te houden van infectieziektesignalen:

  • Het Signaleringsoverleg, Signaleringsoverleg Zoönosen en het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties & Antimicrobiële resistentie geven een overzicht van infectieziektesignalen en verschijnen op vaste momenten.
  • Inf@ct, Labinf@ct en Vetinf@ct zijn ‘alarmeringsservices’ en verschijnen onregelmatig. Ze worden verstuurd op die momenten dat het bestrijdingsbeleid wijzigt of als er reden is om te vragen om extra alertheid.
  • Humane en veterinaire partijen zorgen gezamenlijk voor de berichten van het Signaleringsoverleg Zoönosen en Vetinf@ct.
U kunt zich hiervoor aanmelden via:

http://signalen.rivm.nl


 


 

Service

Service

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie.