Sinds 2003 worden door werkgroepen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) hygiënerichtlijnen opgesteld voor de publieke gezondheidszorg. Bij de totstandkoming zijn altijd medewerkers van een GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-regio en deskundigen uit het aandachtsgebied betrokken. De richtlijnen worden op periodieke basis herzien.

Voor vragen over de richtlijnen kunt u contact opnemen met info@lchv.nl. Voor specifiek hygiëneadvies verwijzen wij u naar uw lokale GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Alle hygiënerichtlijnen en bijhorende documenten zijn gerangschikt per aandachtsgebied.