Waarom krijg ik een bloedonderzoek?

Het bloedonderzoek is bedoeld om een aantal aandoeningen op te sporen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw baby. Meestal is een behandeling mogelijk.
Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten: hepatitis B, syfilis en hiv. Het laboratorium bepaalt ook uw bloedgroep (ABOEén van de meest gebruikte indelingen in bloedgroepen, Rhesus c en Rhesus D) en onderzoekt of u antistoffen tegen bloedgroepen hebt. De uitslag bepaalt of u een behandeling nodig hebt. Soms is vervolgonderzoek nodig.

Terug naar boven


Wanneer krijg ik het bloedonderzoek?

U krijgt het bloedonderzoek bij uw eerste bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Het is belangrijk dat uw bloed is onderzocht vóór u 13 weken zwanger bent. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, is meestal een behandeling mogelijk. Soms moet zo’n behandeling al vroeg in de zwangerschap starten. De kans dat uw kind ziek wordt, is dan zo klein mogelijk.

Terug naar boven


Krijg ik een uitnodiging voor het bloedonderzoek?

Nee, u ontvangt geen uitnodiging. U krijgt het bloedonderzoek bij uw eerste bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Het is belangrijk dat uw bloed is onderzocht vóór u 13 weken zwanger bent. 

Terug naar boven


Is het bloedonderzoek verplicht?

Het bloedonderzoek is niet verplicht. Toch is het belangrijk dat u meedoet. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, kan een eventuele behandeling zo vroeg mogelijk beginnen. De kans dat de baby dan ziek wordt, wordt daarmee zo klein mogelijk. In Nederland laten vrijwel alle zwangere vrouwen hun bloed onderzoeken.
Heeft u bezwaar tegen onderzoek op een bepaalde ziekte? Laat dit dan aan uw verloskundige of gynaecoloog weten.

Terug naar boven


Wie voert het bloedonderzoek uit?

Uw verloskundige of gynaecoloog zorgt dat er bloed bij u wordt afgenomen. Sommigen nemen zelf bloed af, maar het kan ook zijn dat u wordt verwezen naar een diagnostisch centrum of laboratorium. Het laboratorium onderzoekt uw bloed.

Terug naar boven


Moet ik betalen voor het bloedonderzoek?

Het eerste bloedonderzoek naar infectieziekten, bloedgroepen en antistoffen tegen bloedgroepen is gratis. Is er vervolgonderzoek nodig? Of heeft u of uw kind een behandeling nodig? De kosten hiervan worden niet altijd door de overheid vergoed, maar vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

Lees voor meer informatie over de kosten verder onder ‘Welke aandoeningen?’. Bekijk de aandoening waarvoor u vervolgonderzoek of een behandeling krijgt. U kunt ook uw verloskundig zorgverlener om informatie vragen.

Let op: Soms wordt het eerste bloedonderzoek gecombineerd met andere bloedonderzoeken die niet binnen de door de overheid betaalde screening vallen. Het kan zijn dat u de kosten hiervan geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

Terug naar boven


Hoe krijg ik de uitslag te horen?

U krijgt de uitslag bij uw eerstvolgende bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Als de uitslag wijst op een aandoening waarvoor direct actie nodig is, wordt u gebeld.

Terug naar boven


Bij wie kan ik terecht met vragen over het onderzoek of de uitslag?

Met vragen over het bloedonderzoek of de uitslag, kunt u terecht bij uw verloskundige of gynaecoloog.

Terug naar boven


Ik ben al meer dan twaalf weken zwanger. Kan ik alsnog een bloedonderzoek krijgen?

Ja, het is belangrijk dat u alsnog uw bloed laat onderzoeken. Soms zal het laboratorium het onderzoek met spoed uitvoeren.

Terug naar boven


Ik heb tijdens mijn vorige zwangerschap al meegedaan aan een bloedonderzoek. Moet ik nu weer meedoen?

Ja, het kan zijn dat u na uw vorige zwangerschap een infectie op hepatitis B, syfilis of hivhumaan immunodeficientievirus hebt opgelopen zonder dat u dat weet. Ook is het mogelijk dat u antistoffen tegen bloedgroepen hebt gemaakt die schadelijk zijn voor het kind. Daarom is het belangrijk uw bloed weer te onderzoeken.

Terug naar boven


Ik ben tijdens mijn vorige zwangerschap niet onderzocht op hiv. Klopt dat?

Ja, dat klopt. Het bloedonderzoek op hiv is sinds 1 januari 2004 opgenomen in het bloedonderzoek van zwangere vrouwen in Nederland.

Terug naar boven


Tijdens mijn vorige zwangerschap is mijn Rhesus c-bloedgroep niet bepaald. Klopt dat?

Ja, dat klopt. Sinds 1 juli 2011 wordt de Rhesus c-bloedgroep van zwangere vrouwen bepaald.

Terug naar boven


Tijdens mijn vorige zwangerschap is de Rhesus D-bloedgroep van mijn kind niet bepaald in week 27. Klopt dat?

Ja, dat klopt. Sinds 1 juli 2011 wordt de Rhesus D-bloedgroep van het ongeboren kind bepaald in het bloed van de moeder. 

Terug naar boven


Waarom wordt er niet gecontroleerd op rodehond?

Sinds 1974 worden meisjes (en later ook jongens) gevaccineerd tegen rodehond. Daardoor zijn er nog maar heel weinig mensen vatbaar voor de ziekte.

Terug naar boven


Ben ik verplicht om mijn verzekeraar te melden dat ik positief getest ben op hepatitis B, syfilis of hiv?

Meer informatie over de gevolgen van ziekte voor werk, uitkeringen en verzekeringen vindt u op www.weldergroep.nl/.

Terug naar boven