Dit deel van de website bevat links naar al het voorlichtingsmateriaal dat hielprikscreeners in de praktijk nodig kunnen hebben. Hier zijn ook links te vinden naar de instructies voor hielprikscreeners en de voor hen bestemde e-learning.

Voorlichtingsmateriaal voor ouders

Deskundigheidsbevordering hielprikscreeners

Papieren versies

Van de  folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ en Uitvoering hielprik deel 1 en 2 bestaat een papieren versie. Deze kan besteld worden via het bestelportaal.

Rol van de screener bij de hielprikscreening

In het Draaiboek wordt omschreven wat de rol is van de screener bij de uitvoering van de hielprik: