Veel aandoeningen waar met de hielprik op wordt getest zijn erfelijk. Omdat erfelijke informatie in het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) vastgelegd is, kunnen ontwikkelingen in DNA-technologie voor nieuwe mogelijkheden in de hielprikscreening zorgen. In Hielprik & DNA duidt RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) samen met RIVM-GZB Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Gezondheidsbescherming (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Gezondheidsbescherming) voor beleidsmakers de kansen en uitdagingen in de toekomst. Hielprik & DNA is een clickable pdf.