Als een kind voor vervolgonderzoek naar de kinderarts wordt doorgestuurd, dan komen de resultaten van de hielprik en het vervolgonderzoek van een kind in het informatiesysteem NEORAH (Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening). In het informatieblad leest u meer over de registratie van gegevens in NEORAH.