RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toestemmingsformulier verzoek hielprikkaart ouders

In de kolom download vindt u het toestemmingsformulier waarmee ouders de hielprikkaart van hun kind kunnen opvragen bij het referentielaboratorium.

Het formulier dient te worden ondertekend door de gezaghebbende ouders en te worden verstuurd aan het RIVM-referentielaboratorium via neoscreen@rivm.nl.

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Hielprik / Toestemmingsformulier verzoek hielprikkaart ouders

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu