Heeft u binnen 3 dagen aangifte van de geboorte gedaan? Dan wordt de hielprik in de eerste week na de geboorte afgenomen.

De hielprik wordt bij u thuis afgenomen

Een medewerker van de thuiszorg, de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst of de verloskundige voert de screening uit. Deze screener komt bij u thuis voor de hielprik. Als het mogelijk is maakt de screener telefonisch een afspraak voor het bezoek. De screener prikt met een speciaal apparaatje in de hiel van uw baby. Een paar druppels bloed worden opgevangen op een kaartje. Uw kind kan even gaan huilen.

In het ziekenhuis

Als uw kind in het ziekenhuis ligt, wordt de hielprik daar uitgevoerd door een medewerker van het ziekenhuis.

Combinatie met gehoorscreening

De hielprik wordt meestal gecombineerd uitgevoerd met een gehoortest. In sommige regio’s in Gelderland en Zuid-Holland wordt de gehoortest (los van de hielprik) afgenomen op het consultatiebureau. Meer informatie over de gehoorscreening.

Informatie over dragerschap

Uit de hielprik kan blijken dat uw kind niet ziek is, maar wel drager is van sikkelcelziekte. In dat geval krijgt u bericht via de huisarts. Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van informatie over dragerschap bij uw kind? Geef dat dan aan bij degene die de hielprik uitvoert. Meer over dragerschap.