Na de hielprik wordt het bloed naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt het bloed onderzocht op een aantal ziektes. Welke uitslagen zijn er mogelijk?

Geen bericht is goed bericht

Als de uitslag van het onderzoek goed is, ontvangt u geen bericht. Als u binnen vijf weken na de hielprik geen bericht heeft ontvangen, is de uitslag goed.

Wel bericht? De huisarts neemt contact op

Als er een afwijkende uitslag is gevonden, ontvangt u wel bericht over de uitslag. Uw huisarts neemt in dat geval zo snel mogelijk contact op met u. De huisarts zal u onder andere vertellen over de mogelijkheden van vervolgonderzoek.

Soms is een extra hielprik nodig

Soms is er te weinig bloed afgenomen voor het laboratoriumonderzoek. De hielprik moet dan opnieuw uitgevoerd worden. Ook over de uitslag van deze herhaalde hielprik ontvangt u geen bericht als de uitslag goed is. Bij een afwijkende uitslag ontvangt u wel bericht van uw huisarts.

Soms is de uitslag van de hielprik niet meteen duidelijk. Dan moet de hielprik herhaald worden. U ontvangt van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bericht dat er nog een keer bloed afgenomen moet worden. Is de uitslag goed? Dan krijgt u hierover altijd binnen twee weken bericht van het RIVM. Is de uitslag van deze hielprik afwijkend? Dan hoort u dit van uw huisarts.