Met het bloed uit de hielprik kan een aantal zeldzame aangeboren ziekten worden opgespoord. Hoe eerder deze ziekten worden ontdekt, hoe beter. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind worden voorkomen of beperkt.

De hielprik is niet verplicht. U beslist zelf of uw kind meedoet aan de hielprikscreening. De hielprikmedewerker vraagt u om toestemming, voordat hij of zij de hielprik uitvoert. Meedoen aan de hielprik is in het belang van uw kind.

Meedoen aan de hielprikscreening is gratis. Is er vervolgonderzoek na de hielprik nodig? Dan vallen de kosten hiervan onder uw zorgverzekering. Uw eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

Soms is er te weinig bloed om het onderzoek in het laboratorium goed te kunnen doen. Dan wordt de hielprik herhaald. De screener komt snel nog een keer bij u langs.

In de hiel zitten haarvaatjes. Het is gemakkelijk en veilig om hier met een hielprik voldoende bloed uit te halen. Op deze manier hoeft er niet in een bloedvat geprikt te worden. De vinger van een baby is nog te klein voor een vingerprik.
Als een prik in de hiel onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat beide voetjes zijn ingegipst, wordt gekeken welk ander lichaamsdeel geschikt is. Dan voert een arts de prik uit.

Ja, de hielprik kan even pijn doen. Het kan zijn dat uw baby even gaat huilen.

Het bloed uit de hielprik wordt onderzocht op verschillende ziekten. Hoe eerder deze ziekten worden ontdekt, hoe beter het is. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind worden voorkomen of beperkt.

Wordt in het buitenland met de hielprik op dezelfde ziekten gescreend als in Nederland?

Nee, dat verschilt per land. Verhuizen de ouders met hun baby naar Nederland? Dan krijgen ze het advies om de hielprik in Nederland te laten herhalen. Dat kan alleen als het kind nog geen half jaar oud is.

Het screenen (controleren) op sommige ziektes heeft alleen zin als het kind niet ouder is dan een week. Het kan dan zijn dat het kind in het buitenland niet gescreend is op alle ziekten die in Nederland via de hielprik opgespoord worden.

Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen. Hierdoor ontstaan bloedarmoede en pijnaanvallen.

Hemoglobine is de rode bloedkleurstof. Deze kleurstof zit opgeslagen in de bloedlichaampjes en zorgt voor de rode kleur.

Bij sikkelcelziekte maakt het lichaam abnormaal hemoglobine aan. Door dit abnormale hemoglobine ontwikkelen zich rode bloedcellen die de vorm van een sikkel hebben (de vorm van de letter C). Deze sikkelcellen bewegen zich door hun vorm niet zo gemakkelijk door de bloedvaten. Ze zijn minder flexibel en klonteren vaak samen. Deze klontjes blokkeren de bloedstroom en kunnen pijn en orgaanschade veroorzaken. De milt raakt hierbij ook beschadigd, waardoor sommige bacterie infecties levensgevaarlijk kunnen verlopen.

Klachten van sikkelcelziekte zijn meestal goed te behandelen, maar de ziekte leidt vaak tot blijvende orgaanschade in de loop van het leven.

Is er 7 dagen na de geboorte nog niemand bij u thuis geweest om de hielprik af te nemen? Neem dan onmiddellijk contact op met de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) in uw regio