Uitbreiding van de hielprikscreening

Op 21 december 2017 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om de hielprikscreening de komende jaren gefaseerd uit te breiden met twaalf aandoeningen.

Op 1 januari 2017 zijn de aandoeningen alfa-thalassemie en bèta-thalassemie (erfelijke vormen van ernstige bloedarmoede) toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening, nadat de toenmalige minister van VWS de Tweede Kamer had geïnformeerd over dit besluit.

Uitvoeringstoets

Op 14 april 2015 besloot de minister van VWS – op advies van de Gezondheidsraad – om de hielprikscreening uit te breiden met veertien aandoeningen. Ze gaf het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM opdracht om met een uitvoeringstoets de haalbaarheid van implementatie van deze veertien aandoeningen in de hielprik in kaart te brengen. Daarbij is gevraagd om prioriteit te geven aan mogelijk sneller in te voeren aandoeningen die in de huidige hielprikscreening al als nevenbevinding worden gerapporteerd: ernstige vormen van alfa-thalassemie en bèta-thalassemie (erfelijke vormen van bloedarmoede). Ter onderbouwing van de snelle toevoeging van deze aandoeningen heeft het RIVM de notitie Uitbreiding neonatale hielprikscreening met alfa- en bèta-thalassemie - eind 2016 opgeleverd. Deze aandoeningen zijn met ingang van 1 januari 2017 toegevoegd aan de hielprikscreening.

De toevoeging van de overige 12 aandoeningen aan de hielprikscreening staan beschreven in de uitvoeringstoets. Hierin staat op welke wijze het primair proces, de organisatie, het kwaliteitsbeleid, waaronder monitoring en evaluatie, de informatiehuishouding, de communicatie naar professionals en de (aanstaande) ouders, de wijze van implementeren, en de financiering bij de voorgestelde uitbreiding ingericht kan worden. Per aandoening is bekeken wat er mogelijk en nodig is om het toe te voegen aan het bestaande screeningsprogramma. De uitvoeringstoets is in nauwe samenwerking met betrokken partijen opgesteld en is op 6 juli 2017 aangeboden aan het ministerie van VWS. Op 21 december 2017 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om de hielprikscreening uit te breiden met de 12 aandoeningen. De uitbreiding gebeurt in fases over de periode van 2018-2022. De uitbreiding levert gezondheidswinst op. Er worden bij meer kinderen ziektes opgespoord, die behandeld kunnen worden. Voor elke aandoening is aanvullend onderzoek nodig. In april 2018 is een regionale studie (SONNET) gestart om een ernstige, zeldzame immuundeficiëntie (SCID) toe te voegen aan de hielprik (lees verder over onderzoek naar SCID).

HIelprik- Pasgeboren baby

Home / Onderwerpen / H / Hielprik / Uitbreiding van de hielprikscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu