Er zijn richtlijnen en draaiboeken beschikbaar over de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZgeestelijke gezondheidszorg).
Medewerkers en werkgevers buiten de zorg vinden informatie op: Rijksoverheid.nl

Binnen ziekenhuis

Zorgmedewerker in zieknhuis

Zorgmedewerkers binnen ziekenhuis

    Buiten ziekenhuis

    Zorgmedewerker

    Zorgmedewerkers buiten ziekenhuis