Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, ambulancezorg en geestelijke gezondheidszorg ( GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg) ).

Zie ook Veelgestelde vragen zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ( LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) heeft de uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg gepubliceerd, zie Testbeleid en inzet zorgmedewerkers. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis

Uitgangspunten

Zie de uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis.

Wijkverpleging

Voor de wijkverpleging is het beleid PBM persoonlijke beschermingsmiddelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) nader uitgewerkt: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de wijkverpleging

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  is het beleid PBM nader uitgewerkt: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de Wmo-ondersteuning

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie zie Informatie over mondmaskers voor zorgmedewerkers 

Instructiefilms

Zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19

Zie LCI-richtlijn COVID-19 Maatregelen voor de maatregelen bij zorgmedewerkers (binnen en buiten het ziekenhuis) die contact hebben gehad met een patiënt/cliënt met COVID-19. 

Kwaliteitsbeoordeling beschermingsmiddelen

Hier is beschreven hoe RIVM de kwaliteit beoordeelt van producten die zijn ingekocht door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.

Herverwerken medische materialen

Op deze pagina staat informatie voor zorginstellingen of zorgprofessionals over mogelijkheden om medische materialen (medische disposables) te herverwerken.