Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, WmoWet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen-ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, ambulancezorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZgeestelijke gezondheidszorg ).

Zie ook Veelgestelde vragen zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding) heeft de uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg gepubliceerd, zie Testbeleid en inzet zorgmedewerkers. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis

Uitgangspunten

Zie de uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB) buiten het ziekenhuis.

Wijkverpleging

Voor de wijkverpleging is het beleid PBMpersoonlijke beschermingsmiddelen nader uitgewerkt: Beleid PBM voor de wijkverpleging

WmoWet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen-ondersteuning

Voor de Wmo-ondersteuning is het beleid PBM nader uitgewerkt: Beleid PBM voor de Wmo-ondersteuning

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie zie Informatie over mondmaskers voor zorgmedewerkers 

Instructiefilms

Protocol zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19

Zie LCI-richtlijn COVID-19 Maatregelen voor de maatregelen bij zorgmedewerkers (binnen en buiten het ziekenhuis) die contact hebben gehad met een bevestigde patiënt met COVID-19. 

Herverwerken medische materialen

Op deze pagina staat informatie voor zorginstellingen of zorgprofessionals over mogelijkheden om medische materialen (medische disposables) te herverwerken.