Er zijn richtlijnen en draaiboeken beschikbaar over de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg ( GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)).