Use and safety of doping and sports nutrition supplements in the Netherlands

Use and safety of doping and sports nutrition supplements in the Netherlands

Go to abstract

Abstract

In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder circa 10.000 mensen naar het gebruik en de veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen in de breedtesport (alles behalve topsport). Het gebruik is echter niet zonder risico. Er zijn gezondheidsklachten gemeld zoals onrust, braken, duizeligheid, een hoge bloeddruk, maar ook ernstigere klachten als hartritmestoornissen. Sportvoedingssupplementen en doping worden onder meer gebruikt om een slank of gespierd lichaam te krijgen of om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Voorbeelden van sportvoedingssupplementen zijn pre workout-producten (vaak poeders die voor het sporten worden ingenomen en zijn bedoeld om energie te geven en de prestatie te verhogen), cafeïnesupplementen of stackers (een product om af te vallen). Voorbeelden van doping zijn anabole steroïden of amfetamine. Gezondheidsklachten ontstaan vaak doordat stoffen in de supplementen het zenuwstelsel stimuleren. De stoffen die de klachten veroorzaken staan niet altijd op het etiket vermeld. De consument weet dan niet dat ze erin zitten. Dit bleek ook al uit eerder onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit 2017. Het is daarom belangrijk dat de consument is geïnformeerd over de mogelijke gevaren van sportvoedingssupplementen. Voor dit onderzoek zijn onder andere meldingen gebruikt die het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) binnenkreeg. Daar zijn in 2016 170 keer gezondheidsklachten gemeld na gebruik van sportvoedingssupplementen (vooral middelen met cafeïne) en doping (vooral anabole steroïden). Van een aantal van deze supplementen kon de samenstelling worden onderzocht. Analyse door het RIVM bevestigde vervolgens dat de stimulerende stoffen cafeïne en/of amfetamine-achtige stoffen erin zaten.

Abstract

In the Netherlands not many people use doping and sports nutrition supplements. In 2016 just 0.5 percent of Dutch people aged 15 and over indicated that they had used a sport performance-enhancing substance in the previous year. This is estimated to be equivalent to 65,000 people. This has been revealed by RIVM research among approximately 10,000 people into the use and safety of doping and sports nutrition supplements in grassroots sports (everything apart from elite sports). Using such substances is, however, not without its risks. Various health issues have been reported, such as restlessness, vomiting, dizziness, high blood pressure, as well as more serious symptoms such as cardiac arrhythmia.

Among other things, sports nutrition supplements and doping are used to get a slim or muscular body or to improve sport performance. Examples of sports nutrition supplements are pre-workout products (frequently powders which are taken before engaging in sport and which are intended to boost energy and performance), caffeine supplements, or stackers (weight loss products). Examples of doping are anabolic steroids or amphetamines.

Health issues often arise because substances in the supplements stimulate the nervous system. The substances which cause problems are not always referred to on the label. Consequently consumers do not know that the products they use contain these substances. This was also the outcome of an investigation by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)) in 2017. It is therefore important that consumers are informed about the possible dangers of sports nutrition supplements.

Among other things this investigation used notifications received by the National Poisons Information Centre (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NVIC)). This centre received 170 reports of health problems in 2016 following the use of sports nutrition supplements (particularly supplements containing caffeine) and doping (particularly anabolic steroids). The composition of a number of these supplements was investigated. RIVM analyses then confirmed that the stimulating supplements contained caffeine and/or amphetamine-type substances.

Remaining

Size
855KB