Evaluation of discharge limits for radioactivity of natural origin : Research for the implementation of directive 2013/59/Euratom

Evaluation of discharge limits for radioactivity of natural origin : Research for the implementation of directive 2013/59/Euratom

Go to abstract

Abstract

Soms wordt in de niet-nucleaire industrie gewerkt met materialen die van nature radioactiviteit bevatten. Deze vorm van radioactiviteit kan in grondstoffen zitten, maar ook in producten, en in rest- en afvalstoffen. De concentraties radioactiviteit in deze stoffen zijn over het algemeen laag. Bij sommige werkzaamheden komt radioactiviteit vrij, die in de lucht of het oppervlaktewater terecht komt. Mens en milieu kunnen dan aan straling worden blootgesteld. Om dit te beperken zijn grenswaarden bepaald. Wanneer deze grenswaarden worden overschreden, moet een bedrijf een vergunning aanvragen en voldoen aan de daarin gestelde voorschriften die mens en milieu tegen straling beschermen. Uit een evaluatie van het RIVM blijkt dat sommige grenswaarden niet meer voldoen. Enkele zouden moeten worden aangescherpt. Een aantal andere grenswaarden zouden juist minder streng kunnen worden, om ze te laten aansluiten bij de nieuwe Europese regels. Het RIVM doet voorstellen voor aanpassingen. De grenswaarden zijn geƫvalueerd naar aanleiding van nieuwe Europese wetgeving om mensen tegen bronnen van straling te beschermen. Deze voorschriften zijn per 6 februari 2018 opgenomen in de Nederlandse regelgeving. De geƫvalueerde grenswaarden dateren van eind jaren negentig van de vorige eeuw, en zijn onder meer met deze nieuwe Europese voorschriften vergeleken.

Abstract

In various industries materials are processed that contain radioactivity of natural origin. This type of radioactivity can be found in raw materials, but also in products and in residual and waste materials. The activity concentrations in these substances are generally low. In some processes, radioactivity is discharged to the air or surface water, exposing members of the public and the environment to radiation. Therefore, discharge limits have been established for regulatory control of these discharges. If these limits are exceeded, a company is required to apply for authorisation and to comply with the corresponding requirements to protect people and the environment from radiation.

An evaluation carried out by RIVM demonstrates that some of the discharge limits are no longer adequate. Some of these values should be made more restrictive, where other values could, on the other hand, be relaxed in order to be in line with new European regulations. RIVM has developed a proposal for amendment of these limits.

The discharge limits were evaluated in the framework of the implementation of the new European directive 2013/59/Euratom, laying down basic safety standards for protection of people from sources of radiation. These requirements were incorporated into Dutch legislation on 6 February 2018. The evaluated discharge limits date from the end of the 1990s and were, among other things, compared with these new European regulations.

Remaining

Size
834KB