Measured and calculated concentrations of nitrogen oxides and particulates in the period 2010-2015 (update)

Measured and calculated concentrations of nitrogen oxides and particulates in the period 2010-2015 (update)

Go to abstract

Abstract

Concentraties van stikstofdioxiden en fijnstof die in de lucht langs wegen zijn berekend, liggen in de periode 2010 tot en met 2015 gemiddeld dicht bij concentraties die daar zijn gemeten. De rekenmethoden voor de luchtkwaliteit voldoen ruimschoots aan de eisen in de Europese richtlijnen, en daarmee ook aan de Nederlandse wetgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin reken- en meetresultaten van luchtkwaliteit zijn vergeleken. Dit onderzoek is uitgevoerd voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor zowel stikstofdioxide als voor fijnstof voldoen de modellen ruimschoots aan de eisen die de EU richtlijn aan berekeningen stelt. Overigens kennen zowel metingen als berekeningen onzekerheden van enkele microgrammen. Hoewel het mogelijk is om met berekeningen en metingen de luchtkwaliteit goed in beeld te krijgen en te beoordelen, is het bij de interpretatie belangrijk de onzekerheden te onderkennen. In de onderzochte periode zijn circa 190 gemeten concentraties fijnstof (PM10), zo'n 100 concentraties kleiner fijnstof (PM2,5) en ruim 2300 gemeten concentraties stikstofdioxide vergeleken met de resultaten van de officiƫle standaardrekenmethoden voor luchtkwaliteit. De conclusies komen nauw overeen met een vergelijkbare analyse van het RIVM uit 2013.

Abstract

Concentrations of nitrogen oxides and particulates which are calculated along roads in the period 2010 to 2015 are, on average, close to concentrations measured at those locations. The calculation methods for air quality comply with the requirements of the European Commission and Dutch legislation. This can be concluded from research conducted by the RIVM, conducted for the Ministry of Infrastructure and the Environment.

For both nitrogen dioxide and particulate matter, the model performance is well within the requirements set by the EU directive for models. It should be kept in mind that both measurements and calculations of air quality have uncertainties of several microgram per cubic meter. Although it is possible to get a good picture of the air quality calculations and measurements and assessed, it is important to recognize the uncertainties.

During the period examined approximately 190 measured concentrations of particulate matter (PM10), about 100 smaller concentrations of particulate matter (PM2,5) and nitrogen dioxide measured over 2300 compared with the results of the official standard calculation for air quality.

The conclusions in this report correspond closely with those of a similar analysis of the RIVM in 2013.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
2815 KB