Beoordeling van de gezondheidsrisico's van aluminium

Beoordeling van de gezondheidsrisico's van aluminium

Go to abstract

Abstract

Mensen staan via verschillende bronnen bloot aan aluminium. Voorbeelden zijn voedsel, persoonlijke verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, bodemdeeltjes en huisstof. Aluminium zit ook in sommige vaccins en medicijnen, zoals bepaalde maagzuurremmers. De laatste jaren bestaan er zorgen in de samenleving dat het gebruik van aluminium in persoonlijke verzorgingsproducten, zoals deodorant, een te hoge blootstelling aan aluminium kan veroorzaken. Te veel aluminium kan schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. Het ministerie van VWS heeft het RIVM daarom gevraagd te bepalen aan hoeveel aluminium mensen via alle mogelijke bronnen blootstaan en wat het risico daarvan is. Volgens het RIVM is de totale blootstelling aan aluminium uit voedsel, consumentenproducten en bodem niet schadelijk voor de gezondheid. Dat komt omdat de totale blootstelling aan deze bronnen over het algemeen ruim beneden de gezondheidskundige grenswaarde ligt. Deze grens wordt alleen bij uitzondering overschreden, en zelfs dan slechts in lichte mate. Mensen krijgen de meeste aluminium binnen via het voedsel. Omdat zuigelingenvoeding soms relatief hoge gehaltes aluminium kan bevatten, is het raadzaam erop toe te zien dat deze gehaltes zo laag mogelijk zijn. In sommige voedingssupplementen op basis van klei kan ook veel aluminium zitten. Daarom wordt volwassenen afgeraden om vaak of langdurig ontslakkingsklei te gebruiken en zwangeren om zwangerschapsklei in te nemen. Kinderen tot een jaar of tien kunnen ook vrij veel aluminium binnenkrijgen via bodemdeeltjes die ze via hand-mond-contact inslikken. Aluminium uit huidverzorgingsproducten, zoals deodorant en zonnebrand, dringt nauwelijks door de huid heen. Hierdoor is de blootstelling van het lichaam aan aluminium door gebruik van deze producten heel laag. Voor jonge kinderen zijn sommige vaccins ook een bron van blootstelling. Ze worden door deze inentingen blootgesteld aan kleine hoeveelheden aluminium. De veiligheid van deze vaccins is bewezen en wordt continu in de gaten gehouden. Voor volwassenen kunnen maagzuurremmers die aluminium bevatten een grote bron van blootstelling zijn. De bijsluiter van dit type maagzuurremmers bevat daarom het advies om ze niet langdurig te gebruiken.

Abstract

People are exposed to aluminium via various sources. Examples are food, personal care products, cleaning agents, soil particles and house dust. Aluminium is also present in some vaccines and medicines, such as certain antacids.

In recent years, there has been public concern that the use of aluminium in personal care products, in particular deodorants, may result in high exposure to aluminium, which can have adverse effects on the nervous system. The Ministry of Health, Welfare and Sport has therefore asked the RIVM to estimate the total exposure to aluminium from all relevant sources for the Dutch population, and to identify whether this exposure is associated with a risk.

Total aluminium exposure from food, soil and consumer products such as personal care products and cleaning agents is estimated to be below the health-based guidance value for aluminium, indicating that there is no health risk. In exceptional cases the exposure from these sources exceeds the guidance value, but only to a slight degree.

Food is the main source of aluminium exposure. In particular infant formula and infant foods sometimes contain relatively high levels of aluminium. It is therefore recommended that the aluminium content in these infant products be kept as low as possible. In some clay-based food supplements the level of aluminium can also be high. Adults are therefore advised not to use such supplements for intestinal cleansing on a long-term or frequent basis, and pregnant women should not use them for reducing morning sickness.

The ingestion of soil is another important source of aluminium in children up to 10 years of age, due to their hand-to-mouth behaviour. On the other hand, skin care products (like deodorants and sunscreen) hardly contribute to the body burden of aluminium in children and adults, as aluminium barely penetrates the skin.

Young children have additional exposure to aluminium via vaccinations, but this exposure is only very small. Moreover, aluminium-adjuvanted vaccines have a long history of safe use. For adults, antacids containing aluminium can be a major source of aluminium exposure. Long-term use of this type of antacids is therefore advised against.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1526 kb