U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen het RIVM om publieke informatie vragen. Er zijn wel een aantal eisen.

Eisen Woo-verzoek

Het beste kunt u uw verzoek schriftelijk indienen, maar het mag ook mondeling.

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. In het verzoek staat zo precies mogelijk waarover u informatie vraagt.
  2. Het gaat om informatie die in documenten staat.
  3. Het gaat om informatie die het RIVM ook echt heeft.

Als uw verzoek te algemeen is, wordt u gevraagd om een toelichting. Er wordt dan met het verder behandelen van uw verzoek gewacht, totdat u uw toelichting heeft gegeven.

Woo-besluit

Na uw Woo-verzoek komt er een Woo-besluit. Het besluit kan zijn dat de informatie die u vraagt openbaar wordt gemaakt. Maar het kan ook zijn dat informatie niet of niet helemaal openbaar gemaakt wordt. In het besluit staat altijd waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Openbaar voor iedereen

Als er met een Woo-besluit informatie openbaar wordt gemaakt, is die informatie openbaar voor iedereen. Dus niet alleen voor u. De Woo-besluiten en de openbaar gemaakte documenten komen op Rijksoverheid.nl te staan. Zonder uw persoonsgegevens natuurlijk.

Woo-verzoeken RIVM worden behandeld bij VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Het RIVM is een zelfstandig onderdeel van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De minister van VWS beslist over Woo-verzoeken die bij het RIVM zijn ingediend. Er is daarvoor bij het ministerie een Woo-eenheid. 

Waar kan ik een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek indienen bij de Woo-eenheid van het ministerie van VWS. Zo wordt uw verzoek het snelst behandeld.

Stuur uw Woo-verzoek naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Woo-eenheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Wil je een Woo-verzoek indienen per mail, webformulier of telefonisch contact? Vind de juiste gegevens op de VWS contactpagina of mail het contactpersoon Woo-verzoek via contactpersoonwoo@minvws.nl.

Liever contact met het Woo-team van het RIVM? Mail naar: Woo-jz@rivm.nl

Let op! Woo-verzoeken over Covid 19 stuurt u naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
t.a.v. Woo-eenheid, directie openbaarheid
Postbus 20350  
2500 EJ  Den Haag  

Of naar: _dienstpostbuswoo-corona-ondersteuning@minvws.nl

De documenten over COVID-19 worden gepubliceerd op OpenVWS.