Private use of plant protection products

Private use of plant protection products

Go to abstract

Abstract

Particulieren gebruiken de laatste jaren meer bestrijdingsmiddelen in hun tuin. Deze middelen worden gewasbeschermingsmiddelen genoemd. Tuinbezitters gebruiken vooral steeds meer middelen tegen insecten. De hoeveelheid gebruikte middelen tegen onkruid blijft gelijk. Tegen onkruid gebruikt men wel steeds meer bestrijdingsmiddelen op basis van organische zuren en minder op basis van glyfosaat. Het Europese en Nederlandse beleid streeft naar vermindering van het particuliere gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is er voor te zorgen dat particulieren ziekten, plagen en onkruiden niet aanpakken met gewasbeschermingsmiddelen, maar door gebruik te maken van bijvoorbeeld gronddoek, schoffels en andere niet-chemische methoden. Er is een Green Deal gesloten tussen de overheid en brancheorganisaties, waarin maatregelen zijn afgesproken om dit doel dichterbij te brengen. Het RIVM heeft een analyse gemaakt van de verkoopgegevens van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren en hoe particulieren onkruid bestrijden. De gegevens gaan over de jaren 2014-2019. Uit de resultaten blijkt dat de maatregelen in de Green Deal niet hebben geleid tot een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren. Gewasbeschermingsmiddelen die particulieren gebruiken zijn bestrijdingsmiddelen tegen onder andere onkruid, insecten, slakken en schimmels. Chemische middelen zoals (natuur)azijn en schoonmaakazijn behoren niet tot de groep van gewasbeschermingsmiddelen. De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen aan particulieren is in de periode 2014-2019 gestegen. Dit is mede het gevolg van de verkoop van deze producten in discountwinkels. Die bieden hun producten tegen een lagere prijs aan. Particulieren kochten vooral onkruid- en insectenbestrijdingsmiddelen. Opvallend hierbij is dat zij meer onkruidbestrijdingsmiddelen zonder glyfosaat kochten. Mogelijk is dit deels het gevolg van discussies in de media over de schadelijke effecten van glyfosaat op het milieu en onze gezondheid. Wat de toename veroorzaakt van de verkoop van insectenbestrijdingsmiddelen aan particulieren is niet duidelijk en dit verdient nader onderzoek. Uit consumentenonderzoek blijkt dat twee van de vijf Nederlanders met een tuin geen onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Zij trekken het er met de hand uit of doen er niets tegen. Het aantal tuinbezitters dat wel onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt, is iets minder geworden. Maar zij gebruiken in plaats daarvan wel steeds meer azijn. Dit kan schadelijk zijn voor mens en milieu.

Abstract

In recent years, the home use of pesticides has increased, in particular products to control insects. The quantity of products used to control weeds remained stable, with an increase in products based on organic acids and a decrease of those based on glyphosate.

European as well as Dutch policy aims to reduce the use of pesticides by non-professional consumers. The goal is to ensure that consumers do not deal with diseases, plagues, and weeds by using pesticides but instead via other means such as root cloth, hoes, and other non-chemical methods. A Green Deal has been concluded between government and sector organisations to help realise this goal.

RIVM has made an analysis of the sales data of plant protection products to non-professional consumers and of how garden owners control weeds. The data covers the years from 2014 up to and including 2019. The results show that measures taken under the Green Deal have not led to a reduced use of plant protection products by non-professionals.

Plant protection products used by consumers include products against weeds, insects, snails, and moulds. Chemical products (home remedies) such as (natural) vinegar and cleaning vinegar were not included in the sales data.

The sales of plant protection products increased over the period from 2014 up to and including 2019. This was due in part to the sale in discount shops. Consumers purchased mostly products controlling weeds or insects. In recent years they purchased less weed control products with glyphosate and more with organic acids. This may be due in part to media attention on harmful effects of glyphosate on health and the environment. It is not clear why consumption of products against insects increased, and this deserves to be investigated further.

Consumer research shows that two out of every five persons in the Netherlands with a garden do not use any chemical weed control products. They remove weeds by hand or do not take any action at all. The number of garden owners who do use chemical weed control products has decreased somewhat. However, they increasingly use vinegar as a home remedy, which can be harmful for humans and the environment.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
756 kb