Wat eet en drinkt Nederland? : Resultaten van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2012-2016

Wat eet en drinkt Nederland? : Resultaten van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2012-2016

Go to abstract

Abstract

De Nationale Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 laat zien hoeveel en wat mensen in Nederland eten en drinken. De peiling geeft ook aan wat daarin is veranderd sinds de vorige peiling in 2007-2010. Resultaten over deze peiling zijn al eerder gepubliceerd op www.wateetnederland.nl. Dit Engelstalige rapport beschrijft en bediscussieert de onderzoeksmethode en resultaten in detail. Het is bedoeld voor (inter)nationale wetenschappers en professionals. Voorzichtige verbetering De afgelopen jaren is het Nederlandse voedingspatroon voorzichtig verbeterd. Zo zijn Nederlanders meer fruit gaan eten en lijken ze ook meer groenten te eten. Verder eten ze minder vlees en drinken ze minder suikerhoudende dranken. Toch is er nog veel gezondheidswinst te behalen omdat de meeste Nederlanders zich niet aan de Richtlijnen goede voeding houden. Als de positieve ontwikkelingen doorgaan, kan dit helpen om overgewicht en chronische ziekten te voorkomen. Voedingsstoffen Nederlanders krijgen voldoende koolhydraten, eiwitten, onverzadigde vetzuren en niet te veel transvetzuren binnen. Wel drinken ze te veel alcohol en krijgen ze te veel zout, te veel vet en verzadigde vetzuren binnen, en te weinig voedingsvezels. Bepaalde leeftijdsgroepsgroepen krijgen van sommige mineralen en vitamines weinig binnen, zoals van vitamine A en calcium. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat dit zorgelijk is voor hun gezondheid. Een uitzondering hierop is vitamine D. Daarvan neemt maar ongeveer de helft van de vrouwen van 50+ en een op de vijf mannen van 70+ voldoende vitamine D-supplementen in. Oudere mensen met een tekort aan vitamine D hebben een groter risico op botbreuken. Bevolkingsverschillen Over het algemeen volgen vrouwen, mensen met hogere leeftijd, mensen zonder overgewicht en hoger opgeleiden beter de richtlijnen dan mannen, jongvolwassenen en lager opgeleiden. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen regio's en tussen steden en landelijk gebied. Gebruik van de voedselconsumptiepeiling Het RIVM bracht het voedingspatroon van ruim 4000 kinderen en volwassenen in kaart. Met deze gegevens kunnen beleidsmakers en professionals werken aan gezonde voeding en duurzaam en veilig voedsel, productinnovatie, voorlichting en voedingsonderzoek.

Abstract

The Dutch National food consumption survey 2012-2016 provides insights into the amount of food and drink consumed. The survey also indicates the changes in consumption, since the previous survey in 2007-2010. Information about food consumption in the Netherlands is available on the website https://www.wateetnederland.nl. This report describes the survey method, results and discussion in more detail, addressing an audience of international scientists and policy makers.

Moderate improvement
The Dutch diet has improved somewhat in recent years. For example, the Dutch have started to eat more fruit and they also seem to eat more vegetables. They also eat less meat and drink less sugar-containing drinks. Yet there is still much to be gained in health because most Dutch people do not adhere to the Guidelines for a healthy diet. If the positive developments continue, this can help prevent obesity and chronic diseases.

Nutrients
The intake of carbohydrates, proteins, unsaturated fatty acids and trans fatty acids in the Netherlands met the recommendations. However, high intakes of alcohol, sodium, total fat, and saturated fatty acids and low intake of dietary fibre were observed. Certain age groups have low intakes of some minerals and vitamins, such as vitamin A and calcium. There are no concrete indications yet that these low intakes are worrying from a public health point of view. An exception to this is vitamin D for which about half of the women aged 50+ and one in five men aged 70+ complied with the recommendation to take vitamin D supplements. A low vitamin D intake at older age is associated with a higher risk for bone fractures.

Population differences
In general, women, people of older age, people who are not overweight and the better educated follow the guidelines better than men, young adults and the lower educated. There are no clear differences between regions and between cities and rural areas.

Use of the food consumption survey
The RIVM has mapped the diet of more than 4000 children and adults. With this data, policymakers and professionals can work on healthy nutrition and sustainable and safe food, product innovation, public information and nutritional research.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
9132 kb