State of Zoonoses 2019

State of Zoonoses 2019

Go to abstract

Abstract

Het RIVM maakt in opdracht van de NVWA elk jaar een overzicht van de belangrijkste zoönosen en geeft daarin aan hoe vaak ze in Nederland voorkomen. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. Eind 2019 waren er meer meldingen van mensen met papegaaienziekte (ook wel psittacose of ornithose genoemd) dan in voorgaande jaren. In totaal zijn er 91 meldingen binnengekomen, ten opzichte van 64 in 2018 en 52 meldingen in 2017. De ziekteverwekker, Chlamydia psittaci, kan door vogels op mensen worden overgedragen. Dat gebeurt meestal via thuis gehouden vogels. Waarschijnlijk heeft ook besmetting via vogels in het wild aan de toename bijgedragen. Geïnfecteerde mensen krijgen niet altijd ziekteverschijnselen. Als dat wel zo is, zijn dat meestal griepachtige klachten met koorts, hevige hoofdpijn, spierpijn, hoesten, rillerigheid en zweten. In ernstigere gevallen kan een longontsteking ontstaan. In 2019 is bij zes hazen hazenpest (tularemie) aangetoond. De hazen kwamen uit vijf gebieden waar nog niet eerder hazenpest was gezien: Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Overijssel en Utrecht. Artsen en laboratoria zijn sinds november 2016 verplicht om hazenpest te melden. De ziekte komt bij mensen weinig voor; in 2019 zijn vier meldingen binnengekomen. Mensen krijgen meestal zweren op de huid nadat ze contact hadden met besmette karkassen van dieren. Dat kan ook na een beet van een besmet insect. Andere mogelijke klachten zijn een oogontsteking, opgezwollen lymfeklieren, buikklachten/diarree, of een longontsteking. De Staat van Zoönosen 2019 behandelt elk jaar een thema. Dit keer is dat de internationale samenwerking bij de bestrijding van zoönosen. Het hoofdstuk beschrijft hoe landen en organisaties in de grensregio's, in Europa en wereldwijd met elkaar samenwerken.

Abstract

Each year, at the request of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority, RIVM prepares an overview of the most important zoonoses and indicates their prevalence in the Netherlands. Zoonoses are infectious diseases that can be transmitted from animals to humans.

At the end of 2019, there were more reports of people with Parrot fever (also called psittacosis or ornithosis) than in previous years. A total of 91 reports were received compared to 64 reports in 2018 and 52 in 2017. The pathogen Chlamydia psittaci can be transmitted to humans by birds. It is usually transmitted by pet birds kept in the home. Infection via wild birds has probably also contributed to the increase. Some people who are infected are asymptomatic. If symptoms do develop, they usually resemble flu symptoms such as fever, a bad headache, muscle pain, coughing, shivering, and sweating. More serious cases can also result in pneumonia.

In 2019, rabbit fever (tularaemia) was detected in six hares. The hares came from five regions that had until then been free of rabbit fever: Gelderland, Limburg, North Holland, Overijssel and Utrecht. Physicians and laboratories have been required to report cases of rabbit fever since November 2016. The disease is relatively rare among humans: in 2019, four cases were reported. Humans generally develop sores on their skin after coming into contact with infected cadavers of animals. This also can occur when bitten by an infected insect. Other possible symptoms include an eye infection, swollen lymph glands, stomach complaints/ diarrhoea, or pneumonia.

Each year, the State of Zoonoses 2019 deals with a different theme. This time, the theme is the international collaboration in the fight against zoonoses. The chapter describes how countries and organisations in the border regions, in Europe, and all over the world collaborate with each other.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
2004 kb