Struck by moving vehicle and distraction at the workplace : Exploration of the topic and analysis of fifty serious occupational accidents

Struck by moving vehicle and distraction at the workplace : Exploration of the topic and analysis of fifty serious occupational accidents

Go to abstract

Abstract

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Fouten kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid, bijvoorbeeld als mensen even niet opletten. Een factor die onveilige situaties op de werkplek kan veroorzaken is dat mensen afgeleid raken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij arbeidsongevallen door aanrijdingen tussen voertuigen en personen. Deze kunnen ontstaan als de aangereden voetganger of de bestuurder van het voertuig afgeleid zijn. Afleiding is niet te voorkomen, omdat mensen niet de hele dag honderd procent alert kunnen zijn. Het RIVM adviseert daarom om kritisch naar de werkprocessen te kijken, om gevaarlijke situaties te vermijden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat voetgangers niet in de buurt van voertuigen komen in een gebied waar zowel de bestuurder als de voetganger zich moeten concentreren op hun taak. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM van vijftig ernstige arbeidsongevallen uit de periode 2012-2018. Mensen kunnen op het werk afgeleid worden als zij bijvoorbeeld rommel op de grond zien, of een obstakel op hun pad, of zij concentreren zich op hun taak. Hierdoor merken ze veranderingen in de omgeving, zoals een passerende voetganger of een naderend voertuig, niet op. Mensen op het werk lijken de afleiding niet vrijwillig op te zoeken, zoals bestuurders van auto's op de weg dat kunnen doen met hun smartphone. Het RIVM heeft voor de analyse informatie gebruikt uit de database (Storybuilder), waarin ernstige arbeidsongevallen in Nederland worden geregistreerd. Daarnaast is informatie gebruikt uit databronnen van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Abstract

Mistakes are part of life. However, mistakes can lead to unsafe situations, for example if people momentarily lose their focus. Such situations can be caused by people becoming distracted. That is often the case, for example, in occupational accidents due to collisions between vehicles and persons. These can occur if the injured pedestrian or the driver of the vehicle are distracted.

Distractions are of course unavoidable, as people cannot be 100% alert throughout the day. RIVM therefore recommends looking critically at the work processes in order to prevent hazardous situations. For example, make sure that pedestrians do not come near vehicles in places where the driver as well as pedestrian have to focus on the task at hand. This is clear from an analysis by RIVM of fifty serious work accidents over the 2012-2018 period.

People can, for example, become distracted at the workplace if they see litter lying about or an obstacle in their way or if they are focused on their task. As a result, they will not notice changes in their surroundings such as a pedestrian passing by or an oncoming vehicle.. People do not seem to voluntarily seek such distraction at the workplace, as sometimes happens with drivers of cars on the road using their smart phones.

For its analysis, RIVM made use of information from the Storybuilder database, in which serious occupational accidents in the Netherlands are registered. In addition, information was also used from data sources from the Dutch Inspectorate of Social Affairs and Employment.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
608 kb