kaft brochure ARA Source and contact tracing

البحث على المصدر ديال الإصابة بالسل
والفحص ديال المخالطين ديال الشخص
اللي فيه المرض