Assessment of levels of dioxins and DL-PCBs in meat of laying hens corresponding to EU European Union (European Union) maximum levels in hen eggs (published December 2020).

Berekening van concentraties dioxinen en DL-PCBs in leghenvlees die overeenkomen  met EU maximumgehalten in kippeneieren (gepubliceerd december 2020).