Title Titel (translated) Authors Number
Combined EURL-Salmonella Proficiency Test for Primary Production Stage and Food, 2022. Detection of Salmonella in hygiene swab samples Het gecombineerde EURL-Salmonella ringonderzoek productiedieren en Voedsel (2022). Detectie van Salmonella in hygiënesponsjes IE Pol-Hofstad, KA Mooijman 2022-0108
COVID-19 vaccinatie en sterfte in 2022. Kans op sterfte aan COVID-19 en andere oorzaken na COVID-19 vaccinatie in Nederland COVID-19 vaccination and mortality in 2022. Risk of death from a coronavirus infection or other causes after COVID19 vaccination in the Netherlands S van den Hof 2023-0454
CPE afvalwatersurveillance bij een vleeskuikenslachterij CPE monitoring at a broiler processing plant H Blaak, MA Kemper, R Schilperoort, AM de Roda-Husman, H Schmitt 2023-0398
De link tussen extra-intestinale infecties en voedsel. Een literatuurstudie The link between extraintestinal infections and food. A literature study IHM Friesema, AF Schoffelen, O van den Berg, E Franz 2023-0420
EURL-Salmonella Proficiency Test Food-Feed 2023. Detection of Salmonella in flaxseed EURL-Salmonella ringonderzoek Voedsel-Diervoeder 2023. Detectie van Salmonella in lijnzaad R Diddens, K Mooijman 2023-0340
EURL-Salmonella Proficiency Test Typing 2021 EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2021 WF Jacobs-Reitsma, A Verbruggen, RE Diddens, AHAM van Hoek, KA Mooijman 2022-0105
EURL-Salmonella Proficiency Test Typing 2022 EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2022 WF Jacobs-Reitsma, A Verbruggen, RE Diddens, AHAM van Hoek, KA Mooijman 2023-0339
Evaluatie van het bron- en contactonderzoek bij tuberculosepatiënten in Nederland 2017-2021 Evaluation of source tracing and contact investigation for tuberculosis patients in the Netherlands 2017–2021 AC Mulder, E Slump, G de Vries 2023-0425
Improving laboratory-based surveillance of infectious diseases in the Netherlands Verbetering van het toezicht op infectieziekten op basis van laboratoriumonderzoek A Backx, G Haringhuizen, G Klous, S Koullali, T Kraaij, A Kroneman, N Lieftink, N Vonk, I van Walle 2022-0253
Lessen uit de COVID-19-pandemie voor het Nederlandse klimaatbeleid Lessons from the COVID-19 pandemic for Dutch climate policy J Limaheluw, AJ Versteeg-de Jong, JV Zwartkruis, JA de Kraker 2022-0136
Medical microbiology laboratories in the Netherlands can detect animal type A influenza viruses well. External Quality Assessment 2023 Medisch microbiologische laboratoria in Nederland kunnen dierlijke type A griepvirussen goed aantonen. Kwaliteitscontrole 2023 S Zoomer, G Goderski, S van den Brink, J Sluimer, R Fouchier, O Vuong, E van der Vries, M Houben, A Meijer 2023-0392
NethMap 2023. Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands in 2022 / MARAN 2023. Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2022 NethMap/MARAN-rapport SC de Greeff, E Kolwijck, AF Schoffelen 2023-0372
Prevention of respiratory syncytial virus (RSV) disease in infants. Background information for the Health Council of the Netherlands Preventie van RSV bij jonge kinderen. Actuele achtergrond informatie voor de Gezondheidsraad AC Teirlinck, PB van Kasteren 2023-0355
Rapportage pilot Varkensinfluenza surveillance Report on the swine influenza surveillance pilot A Meijer, D Eggink, A Kroneman, R Fouchier, M Houben, E van der Vries, E Germeraad, J van der Giessen 2023-0443
Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2022 Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland, 2022 IHM Friesema, IA Slegers-Fitz-James, B Wit, ILA BoxmanE Franz 2023-0344
Risico’s van Vibrio-besmetting in zwemwater, schelpdierproductiewater en schelpdieren Risks of Vibrio infection in bathing water, shellfish production water and shellfish FM Schets, I Pol-Hofstad, HHLJ van den Berg, G Lynch, F Serafim, W van Overbeek, JF Schijven 2022-0081
Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2022 Seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland in 2022 L Kayaert, D Sarink, M Visser, DA van Wees, IJM Willemstein, , ELM Op de Coul, ZW Alexiou, A de Vries, JMA Kusters, F van Aar, HM Götz, JW Vanhommerig, AI van Sighem, BHB van Benthem 2023-0161
Signaleringsoverleg Voedselveiligheid: Jaarrapportage 2022 2022 Annual Report of ‘Signaling Consultation Food Safety’ R de Jonge, L Razenberg, A van de Giessen, H Aarts, A Gerssen 2023-0145
Staat van infectieziekten in Nederland, 2022 State of Infectious Diseases in the Netherlands, 2022 JC Bos, G Klous, P de Boer, S McDonald, E Franz, M van Rooijen 2023-0396
Surveillance of acute respiratory infections in the Netherlands: winter 2022/2023. SARS-CoV-2, influenza virus, RSV and other respiratory viruses Surveillance van acute luchtweginfecties in Nederland: winter 2022/2023 DFM Reukers, L van Asten, M Hooiveld, F Jongenotter, MMA de Lange, AC Teirlinck, IK Veldhuijzen, A Meijer, AB van Gageldonk-Lafeber 2023-0378
Surveillance van enterale infecties en zoönosen. Jaarrapportage 2022 Annual report 2022 on enteric infections and zoonoses I Friesema, R Pijnacke, rL Tulen, M van den Beld, L Mughini Gras, T Bosch, E Franz 2023-0346
Surveillance zoönosen in vleeskalveren 2022 Surveillance into zoonoses in veal calfs 2022 T Cuperus, B WitB Wullings, J Hoekstra, A van Hoek, C van Buuren, P Hengeveld, C Dierikx, E van Duijkeren, M Opsteegh 2023-0375
The 28th EURL-Salmonella workshop. 22 and 23 May 2023, Online De 28e EURL-Salmonella workshop. 22 en 23 mei 2023, online KA Mooijman 2023-0341
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Surveillance and developments in 2022-2023 Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Surveillance en ontwikkelingen in 2022-2023 AJM Pluijmaekersm HE de Melker 2023-0330
Tuberculose in Nederland 2022 Tuberculosis in the Netherlands in 2022 E Slump, R Anthony, MP Kamst-van Agterveld, AC Mulder, HJ Schimmel, E Stempher, G de Vries 2023-0406
Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2022 Vaccination coverage and annual report of the National Immunisation Programme in the Netherlands, 2022 EA van Lier, J-M Hament, M Knijff, M Westra, A Ernst, H Giesbers, IH Drijfhout, T Dorn, JA van Vliet, HE de Melker 2023-0031