Title Authors Reportnumber
Addressing combined effects of chemicals in environmental safety assessment under REACH - A thought starter van Broekhuizen F.A., Posthuma L., Traas T.P. 2016-0162
Agricultural practice and waterquality in the Netherlands: status (2012-2014) and trend (1992-2014). Monitoring results for Nitrates Directive reporting Fraters B., Hooijboer A.E.J., Vrijhoef A., Claessens J., Kotte M.C., Rijs G.B.J., Denneman A.I.M., van Bruggen C., Daatselaar C.H.G., Begeman H.A.L., Bosma J.N. 2016-0019
Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2014 Lukacs S., de Koeijer T.J., Prins H., Vrijhoef A., Boumans L.J.M., Daatselaar C.H.G. 2016-0070
Assessing sustainability of residual biomass applications. Finding the optimal solution for a circular economy Quik J.T.K., Mesman M., van der Grinten E. 2016-0135
Assessment of the product limit for PAHs in rubber articles. The case of shock-absorbing tiles Bokkers B.G.H., Guichelaar S.K., Bakker M.I. 2016-0184
Beoordeling gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat Oomen A.G., de Groot G.M. 2016-0202
Beoordeling Nederlandse luchtkwaliteit voor de Europese meetverplichting; Periode 2009-2013 Achtergrondrapport Mooibroek D., Berkhout J.P.J., Stefess G., Hoogerbrugge R. 2014-0123
Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningenhuidige belasting en mogelijke maatregelen Swartjes F.A., van der Linden A.M.A., van der Aa N.G.F.M. 2016-0083
Bisphenol APart 2. Recommendations for risk management Bakker J., Hakkert B.C., Hessel E.V.S., Luit R.J., Piersma A.H., Sijm D.T.H.M., Rietveld A.G., van Broekhuizen F.A., van Loveren H., Verhoeven J.K. 2015-0192
Circular economy in the Dutch construction sector. A perspective for the market and government Schut E., Crielaard M., Mesman M. 2016-0024
ConsExpo WebConsumer exposure models - Model documentation Delmaar J.E., Schuur A.G. 2016-0171
Contra-expertise op bepalingen van radio-activiteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA NV; Periode 2014 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2016-0039
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele; Periode 2014 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2016-0038
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG; Periode 2014 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2016-0040
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV; Periode 2014 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 2016-0041
Developments in novel medical products with modern biotechnology and specifically synthetic biology. A quick scan de Vries C., van der Vlugt C., Brouwer C., Vandebriel R., Geertsma R., Westra J. 2016-0056
Een uniform rekenmodel voor spoortrillingen 2016. Ontwikkelingsmogelijkheden de Gruijter D., Koopman A., Verheijen E., Lentzen S., Boshuizen H., Bolte J. 2016-0209
Emission of microplastics and potential mitigation measures. Abrasive cleaning agents, paints and tyre wear Verschoor A., de Poorter L., Dröge R., Kuenen J., de Valk E. 2016-0026
Endocrine disrupting chemicals within EU European Union (European Union) legal frameworks: environmental perspective Dang Z., Smit E., van Vlaardingen P., Moermond C., Bodar C. 2016-0145
Environmental radioactivity in the Netherlands. Results in 2014 Knetsch G.J. 2016-0182
Evaluation of substances used in the GenX technology by Chemours, Dordrecht Beekman M., Zweers P., Muller A., de Vries W., Janssen P., Zeilmaker M. 2016-0174
Future introductions of genetically modified microbial biocontrol agents in the EU. Are current EU legislation and risk assessment fit for purpose? Scheepmaker J.W.A., Hogervorst P.A.M., Glandorf D.C.M. 2016-0057
Geluidmonitor 2015. Meetprogramma RIVM 2015-2016 ten behoeve van toetsing geluid productie plafonds weg- en rail verkeer Jabben J., Haaima M., den Hollander H., van Wijnen H. 2016-0090
Gene drives. Policy report Westra J., van der Vlugt C.J.B., Roesink C.H., Hogervorst P.A.M., Glandorf D.C.M. 2016-0023
Geneesmiddelen en waterkwaliteit Moermond C.T.A., Smit C.E., van Leerdam R.C., van der Aa N.G.F.M., Montforts M.H.M.M. 2016-0111
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2014. National Inventory Report 2016 Coenen P.W.H.G., van der Maas C.W.M., Zijlema P.J., Arets E.J.M.M., Baas K., van den Berghe A.C.W.M., Nijkamp M.M., van Huis E.P., Geilenkirchen G., Versluijs C.W., te Molder R., Dröge R., Montfoort J.A., Peek C.J., Vonk J., Oude Voshaar S. 2016-0047
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland; Rapportage 2016 Velders G.J.M., Aben J.M.M., Geilenkirchen G.P., den Hollander H.A., Megens L., van der Swaluw E., de Vries W.J., van Zanten M.C. 2016-0068
Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater. Belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose van der Grinten E., Spijker J., Lijzen J.P.A. 2015-0206
Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers Visser M.J., ter Burg W., Muller J.J.A. 2016-0131
Informative Inventory Report 2016. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2014 Jimmink B.A., Coenen P.W.H.G., Dröge R., Geilenkirchen G.P., Leekstra A.J., van der Maas C.W.M., te Molder R.A.B., Oude Voshaar S.V., Peek C.J., Wever D. 2015-0210
Interpretatie van metingen van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater in Noord- en Oost- Nederland. Vergelijking van metingen met berekeningen van der Linden A.M.A., Steinweg C., van den Brink C. 2016-0163
Inventarisatie van gezondheids- en belevingsonderzoeken (1996-2015)rondom (regionale) luchthavens van nationale betekenis Breugelmans O., Houthuijs D., van Poll R. 2016-0101
Invloed van veldmethoden op de gemeten waterkwaliteit. Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid Boumans L.J.M., van Elzakker B.G., Fraters B., Masselink N.J. 2015-0033
Isolatiematerialen en gezondheid. Een verkenning Hagens W., Bogers R., Putman E. 2016-0132
Jaarrapportage 2015; Luchtmeetnet IBP Hilversum Stefess G.C. 2016-0108
Kans op overschrijding van wettelijke grenswaarden langs het hoofdwegennet na snelheidsverhogingen in 2016 Wesseling J., van Zanten M., Nguyen L. 2016-0165
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014). Resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn Fraters B., Hooijboer A.E.J., Vrijhoef A., Claessens J., Kotte M.C., Rijs G.B.J., Denneman A.I.M., van Bruggen C., Daatselaar C.H.G., Begeman H.A.L., Bosma J.N. 2016-0076
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014 Lukacs S., de Koeijer T.J., Prins H., Vrijhoef A., Boumans L.J.M., Daatselaar C.H.G. 2016-0052
Meldingen over een bromtoonVoorlopige GGD-richtlijn Medische Milieukunde Slob R., van den Berg F., Niessen W., Jonkman A., de Meer G., Lops S., van Kamp I., Dusseldorp A. 2016-0014
Methodology report on the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste, as used by the Dutch Pollutant Release and Transfer Register Dröge R., Peek C.J., Montfoort J.A., van der Maas C.W.M., Guis B., Baas C., van Hunnik O.R., van den Berghe A.C.W.M. 2016-0055
Metingen van stikstofdioxideconcentraties (NO2) met Palmes buisjes. Periode 2012-2015 Nguyen P.L., Wesseling J. 2016-0089
Milieubelasting van de voedselconsumptie in Nederland de Valk E., Hollander A., Zijp M. 2016-0074
Milieukwaliteitswaarden voor PFOS. Uitwerking van generieke en gebiedsspecifieke waarden voor het gebied rond Schiphol Wintersen A.M., Lijzen J.P.A., van Herwijnen R. 2016-0001
Milieurisico's van specifieke stoffen in bunkerolie in zeeschepen: Onderzoek van de literatuur en de REACH-dossiers Broekman M.H., Bakker J. 2016-0067
Monitoringsrapportage NSL 2016; Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van Zanten M.C., Berkhout J.P.J., Wesseling J.P., Mooibroek D., Nguyen P.L., Groot Wassink H., Sanders A. 2016-0138
Monitoringsysteem luchtkwaliteit in perspectief; Achtergrondrapport van Alphen A., Pot J.W.G.A. 2014-0150
Omgevingswet: Aanbevelingen voor verdere concretisering kwaliteitscriteria (3 B's)Kwaliteitseisen in het digitaal stelsel omgevingswet Berkhout H., van Langen M. 2016-0091
Opties voor een stedenindex voor wegverkeersgeluid. Options for a city index for traffic noise Breugelmans O., Houthuijs D., van Poll R., de Gruijter D. 2016-0021
PAS Monitoringsrapportage stikstof; Stand van zaken inwerkingtreding PAS en eerste monitoringsronde 2015 van Alphen A., Maltha-Nix E.J., van der Maas C.W.M. 2016-0092
Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen-drinkwaterleidingen. Methodiek voor de beoordeling van risico's voor de drinkwaterkwaliteit Otte P.F., van der Schans M.L., Meerkerk M.A., Swartjes F.A. 2016-0107
Plastics that contain hazardous substances: recycle or incinerate? Janssen M.P.M., Spijker J., Lijzen J.P.A., Wesselink L.G. 2016-0025
Radon-222 in ground water and finished drinking water in the Dutch provinces Overijssel and Limburg; Measuring campaign 2015 Kwakman P.J.M., Versteegh J.F.M. 2016-0048
ReCiPe 2016A harmonized life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level Report I: Characterization Huijbregts M.A.J., Steinmann Z.J.N., Elshout P.M.F., Stam G., Verones F., Vieira M.D.M., Hollander A., Zijp M., van Zelm R. 2016-0104
Regelgeving stoffen in het binnenmilieuIn Nederland en andere EU-landen. Een verkennende studie Mathijssen E.A.M., Bogers R.P. 2016-0112
Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtabletten Claassen L., Greven R., Reen W., Hall E.F. 2016-0011
Risicoschatting emissie PFOA voor omwonendenLocatie: DuPont/Chemours, Dordrecht, Nederland Zeilmaker M.J., Janssen P., Versteegh A., van Pul A., de Vries W., Bokkers B., Wuijts S., Oomen A., Herremans J. 2016-0049
Rode Draden Informatiehuizen van Langen M., Loeff P. 2016-0053
Stralingsniveaumetingen rond het terrein van COVRA N.V. te Borsele in de periode 2011-2014 met het MONET-meetnet Tanzi C.P. 2016-0105
Tools voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Kok L., Zijp M.C. 2016-0204
Towards balancing the benefits of pharmaceutical care and minimizing its environmental harmIdentification of potential levers in the medicinal product chain van der Grinten E., Breure A.M., Lambooij M.S., Lette M. 2015-0145
Verkenning Beheer Milieuruimte Rijnmond de Nijs T., Ensing J., Klerkx R., Wilmot M., Baumann B. 2016-0116
Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart rond Schiphol en voorstel vervolgonderzoek Janssen N., Ameling C., Bezemer A., Breugelmans O., Dusseldorp A., Fischer P., Houthuijs D., Marra M., Wesseling J. 2016-0050
Verkenning samenstelling luiers en incontinentiemateriaalPotentiële risico's bij recycling Spijker J., Bakker J., de Bruijn A.C.P., Moermond C.T.A., Notenboom K., Rutjes S.A., Schalk M., Weda M., Lijzen J.P.A. 2016-0098
Water quality standards based on human fish consumption. Background document for revision of the WFDmethodology Smit C.E., van Herwijnen R., Verbruggen E.M.J. 2016-0164
Work-related cancer in the European Union. Size, impact and options for further prevention Jongeneel W.P., Eysink P.E.D., Theodori D., Hamberg-van Reenen H.H., Verhoeven J.K. 2016-0010
Zeer Zorgwekkende Stoffen: prioriteringsopties voor beleid de Poorter L.R.M., van Leeuwen L.C. 2016-0122