Title Authors Reportnumber
A method to rank the relative environmental hazard of coolants leaking directly into groundwater van Beelen P. 607050014
A statistical assessment of the predictions of NO2 concentrations by the Dutch standard air quality models Ferreira J.A. 680705028
Advies meten van vinylchloride in bodem- en binnenlucht Wintersen A.M., Lijzen J.P.A., Ramlal M.R. 607711013
Agricultural practice and water quality on farms registered for derogationResults for 2011 in the derogation monitoring network Hooijboer A.E.J., van den Ham A., Boumans L.J.M., Daatselaar C.H.G., Doornewaard G.J., Buis E. 680717035
Analyse van trends in stralingsbelasting als gevolg van beeldvormende diagnostiek Pruppers M.J.M., Waard-Schalkx I.R. de, Bijwaard H. 610003001
Berekening magneetveldzone bij bovengrondse hoogspanningslijnen in elkaars nabijheid Kelfkens G., Pruppers M.J.M. 610790019
Bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid Wuijts S., Versteegh J.F.M. 609715005
Biobased alternatieven voor prioritaire stoffenEen verkennende studie van Helmond C.A.M., Heugens E.H.W., Luit R.J., Sijm D.T.H.M., Vermeire T.G., Bodar C.W.M. 000201301
BodemVizier: duurzaam gebruik van de ondergrond Mesman M. 607091001
Classificatie methode kabelafval Broekman M.H. 609021124
Constructie van luchtkwaliteitkaarten voor de Atlas Wesseling J.P. 680705024
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V. Periode 2011 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330133
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van COVRA N.V.Periode 2012 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 300002002
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale BorsselePeriode 2010 Kwakman P.J.M. 610330118
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale BorsselePeriode 2011 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330132
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale BorsselePeriode 2012 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 300002001
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de voormalige kerncentrale DodewaardPeriode 2012 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 300002003
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRGPeriode 2012 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 300002004
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V.Periode 2012 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 300002005
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afwalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BVPeriode 2011 Kwakman P.J.M. 610330136
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afwalwater en ventiliatielucht van NRGPeriode 2011 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330135
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van ventilatielucht van de voormalige kerncentrale DodewaardPeriode 2011 Kwakman P.J.M., Overwater R.M.W. 610330134
Cosmetovigilance in The NetherlandsTrend report 2012 - 2013 de Wit-Bos L., Kooi M., Bourgeois F.C., van Gorcum T.F., Bakker M.I. 090128001
De invloed van een stille zijde bij woningen op gezondheid en welbevindenLiteratuur en aanbevelingen voor beleid van Kempen E.E.M.M., van Beek A.J. 630650005
De ontwikkeling van StorybuilderAchtergrond en verantwoording Sol V., Bellamy L., van Eijk V., Mud M. 110010001
Definition of serious risk within RAPEX notifications Wijnhoven S.W.P., Janssen P.J.C.M., Schuur A.G. 090013001
Detecting emerging risks for workers and follow-up actions Palmen N.G.M., Salverda-Nijhof J.G.W., van Kesteren P.C.E., ter Burg W. 601353004
Dosisbesparing bij radiologische apparatuur Stam R. 080126001
Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990-2011Netherlands Informative inventory report 2013 Jimmink B.A., ten Broeke H.M., Coenen P.W.H.G., Droge R., Geilenkirchen G.P., Leekstra A.J., van der Maas C.W.M., te Molder R.A.B., Peek C.J., Vonk J., Wever D. 680355012
Environmental radioactivity in the NetherlandsResults in 2011 Knetsch G.J. 610891004
Environmental risk limits of metazachlor in waterA proposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive Vonk J.W., Smit C.E., de Jong F.M.W. 601714024
Evaluatie van de toepassing van het bodeminstrumentarium voor het beoordelen van arbeidsrisico's van het werken met verontreinigde bodem Wezenbeek J.M., Bos P., Brand E. 320002004
Evaluation of the model Simple Treat Struijs J. 607105001
Exploring building blocks for amending EU European Union (European Union) regulation of nanomaterials Bleeker E.A.J., Theodori D., Wijnhoven S.W.P. 601353003
Functiespecifieke risicogrenswaarden voor grondwaterkwaliteitVerkenning en methodiekontwikkeling Otte P.F., Swartjes F.A., van Beelen P. 607050012
Geluidhinder door brommersOver decibellen en betekenissen Devilee J.L.A., van Kamp I. 630650006
Gemeten en berekende (NO2) concentraties in 2010 en 2011Een test van de standaardrekenmethoden 1 en 2 Wesseling J.P., van Velze K., Hoogerbrugge R., Nguyen L., Beijk R., Ferreira J.A. 680705027
Gezondheidsaspecten van de eikenprocessierupsEen update van de wetenschappelijke literatuur Hagens W.I., Mulder C. 090141001
Gezondheidseffecten van trillingen door treinen Een review van Kamp I., Baumann R.A., van Wijnen H.J. 630650004
Greenhouse Gas Emissions in The Netherlands 1990-2011 Coenen P.W.H.G., van der Maas C.W.M., Zijlema P.J., Arets E.J.M.M., Baas K., van den Berghe A.C.W.M., te Biesebeek J.D., Brandt A.T., Geilenkirchen G., van der Hoek K.W., te Molder R., Droge R., Montfoort J.A., Peek C.J., Vonk J. 680355013
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten NederlandRapportage 2013 Velders G.J.M., Aben J.M.M., Geilenkirchen G.P., den Hollander H.A., Jimmink B.A., van der Swaluw E., de Vries W.J., Wesseling J., van Zanten M.C. 680362003
Handreiking identificatie Nederlandse zeer zorgwekkende stoffen van Herwijnen R. 601357012
Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater Van knelpunten naar maatregelen Wuijts S., van der Grinten E., Meijers E., Bak-Eijsberg C.I., Zwolsman J.J.G. 609716007
Integration of kinetics in risk assessment strategies Heringa M.B., Brandon E.F.A., Bessems J.G.M., Bos P.M.J. 055212001
Inter-laboratory comparison of the determination of PM10 in ambient air using filter sampling and weighing Hafkenscheid T.L. 680708017
Inventarisatie van het gebruik van Diagnostische Referentieniveaus voor röntgenstraling in Nederland Bijwaard H. 080129001
Inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de stralingsbescherming Bijwaard H., Slaper H. 610890002
Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012 Mooibroek D., Berkhout J.P.J., Hoogerbrugge R. 680704023
Jaarrapportage 2011Luchtmeetnet IBP Hilversum Stefess G.C. 680530004
Jaarrapportage 2012Luchtmeetnet IBP Hilversum Stefess G.C. 680530005
Jaarverslag Landelijke Werkgroep Grondwater 2011 en 2012 Sterkenburg A., Claessens J.W. 607402009
Ketenanalyse impregneermiddelen de Groot G.M., Bakker J., Luit R.J. 300003002
Key factors for climate change adaptationSuccessful green infrastructure policies in European Cities Schram-Bijkerk H.E., Dirven-van Breemen E.M., Otte P.F. 270001006
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Resultaten meetjaar 2011 in het derogatiemeetnet Hooijboer A.E.J., van den Ham A., Boumans L.J.M. 680717034
Landelijk meetnet effecten mestbeleidResultaten 2009 en 2010 de Goffau A., Doornewaard G.J., Buis E. 680717030
Leaching of inorganic contaminants towards groundwaterImpact assessment of the Dutch Soil Quality Decree on groundwater Spijker J., Groenenberg B.J., Comans R., Dijkstra J.J. 607711014
Maatregelen in de meetketenNaar een effectievere samenwerking tussen meetdiensten bij grootschalige chemische incidenten Hoffer S.M., Mennen M.G., Dusseldorp A., Groot M.C.E., Moree R.J. 300003001
Measuring protocol wind tunnels Air Quality. Version july 2013 Wesseling J.P. 680705029
Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en Vierde inventarisatie (2011-2012) Dusseldorp A., Hall E.F., van Poll H.F.P.M. 200000004
Meningen van Nederlandse stakeholders over een EU registratie van consumentenproducten met nanomaterialen Wijnhoven S.W.P., Noorlander C.W. 601358002
Milieuwinst van duurzaam inkopenEen quick-scan van de minimumeisen Zijp M.C., de Zwart D. 250005001
Monitoringsrapportage NSL 2013Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van Zanten M.C., van Alphen A., Wesseling J.P., Mooibroek D., Nguyen P.L., Groot Wassink H., Verbeek C. 680712005
Naar een brede zorgplicht voor drinkwaterbronnenDoorwerking Drinkwaterwet bij de bescherming van drinkwaterbronnen Wuijts S., van Rijswick H.F.M.W., de Gier A.A.J., Korsse D. 609716005
Omgaan met normen in de omgevingswet Roels J.M., Maas R.J.M., Beijk R., Knol A.B., van der Ree J., Borgers H.C. 601044002
Onderbouwing ecologische risicogrenswaarden voor bodem Brand E., Smit E., Verbruggen E., Dirven-van Breemen L., Mesman M. 607711012
Onderzoek naar vervangend rekenmodel om weersinvloeden op nitraatconcentraties te berekenenVergelijking van de modellen ONZAT, HYDRUS-1D en SWAP Janssen G.M.C.M., Fraters B., Boumans L.J.M., Vrijhoef A. 680717033
PM2.5 Average Exposure Index 2009-2011 in the Netherlands Mooibroek D., Vonk J., Velders G.J.M., Hafkenscheid T.L., Hoogerbrugge R. 680704022
Quickscan gezondheidsrisico's van werken met grond die hergebruikte bouwstoffen bevatQuick scan on human health risks of working with soil that contains recycled building materials Versluijs C.W., Bakker J., Janssen P.J.C.M., Dekkers S., Brand E. 320002003
Risk assessment of an increased concentration limit of benzene in natural gas van Kesteren P.C.E., te Biesebeek J.D., Palmen N.G.M., Bakker J., Muller J.J.A. 601352002
Screeningsvragenlijst na incidenten met schadelijke stoffen Dusseldorp A., van Overveld A.J.P., van Kamp I., van der Velden P.G., van den Brink C.L., Yzermans C.J. 200000002
Sino-Dutch cooperation in the field of risk assessment of chemicalsProject G2G11/CH/6/8 completion report Dang Z.C., Vermeire T.G. 601048001
Succesfactoren voor klimaatadaptatieEffectief beleid voor open bodem en groen in Europese voorlopersteden Schram-Bijkerk H.E., Dirven-van Breemen E.M., Otte P.F. 270001003
Summary of the second Netherlands Research Program on Particulate Matter (BOP II) van der Swaluw E., Denier van der Gon H., Hendriks C., Hoogerbrugge R., Matthijsen J., Keuken M., Schaap M., Weijers E., Wichink Kruit R. 680356002
Survey on European methodologies in the risk assessment of chemical exposures in emergency response Heinala M., Gundert-Remy U., Wood M.H., Bos P.M.J., Ruijten M.W.A.M., Zitting A., Bull S., Russell D., Nielsen E., Cassel G., Leffler P., Tissot S.M., Vincent J.M., Santonen T. 320300002
The Euro emission standards for cars and trucks in relation to NO2 limit value exceedances in the Netherlands Velders G.J.M., Wesseling J., Geilenkirchen G.P., Ligterink N.E. 680363001
Toxicological evaluation of mass flow limits for air emissions of substances of very high concern van Herwijnen R., Janssen M.P.M. 601357014
Tussenevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningenAandachtspunten voor het landelijk beleid Wuijts S., Buis E., Verweij W., Dik H.H.J., Houweling D.A. 609716006
Uitwerking Gegevensvoorziening omgevingswet de Nijs A.C.M., van Zoonen P., van der Maas C.W.M., Maas R. 121001001
Validity of REACH risk limits in the Dutch policy framework on priority chemicalsRoad-map Quality standard setting Bodar C.W.M., Smit C.E., Post M., van Helmond C.A.M., van Luit M. 601357013
Veranderingen in regen- en grondwaterkwaliteit als gevolg van atmosferische emissiereductiesVerzuring en vermesting 1989-2010 Boumans L., Wattel-Koekkoek E.J.W., van der Swaluw E. 680720005
Vergelijkende buitenluchtmetingen RIVM, GGD Amsterdam en DCMRResultaten voor het jaar 2012 Hafkenscheid Th.L., Stokkermans Y., de Jonge D. 680708016
Waterkwaliteit op Koeien & KansenbedrijvenResultaten van tien jaar bemonstering Hooijboer A.E.J., Weijs F.W.J.M. 680717021
Waterkwaliteitsnormen voor titaniumAdvies over het gebruik van de huidige norm Smit C.E. 601714025
Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonendenGGD Informatieblad medische milieukunde Update 2013 van Kamp I., Dusseldorp A., van den Berg G.P., Hagens W.I., Slob M.J.A. 200000001