Title Authors Reportnumber
Analyse monitoring data 'convenant Campylobacter aanpak pluimveevlees in Nederland' Swart A.N., Havelaar A.H. 330331005
Classificatie van biologische agentia Klein M.R. 205084001
Classification of biological agents Klein M.R. 205084002
Control of whooping cough in the Netherlands. Optimisation of the vaccination policy Conyn M.A.E., van der Maas N.A.T., Mooi F.R. 255022001
Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2010 Havelaar A.H., Friesema I.H.M., van Pelt W. 330331004
Effectevaluatie Preventie Perinatale HBV-transmissie. HBV-transmissie Cohort 01-01-2003 - einde onderzoek (09-05-2011) van Heiningen F.M., Hahne S.J.M., Boot H.J., de Melker H.E. 210011002
Effectiviteit van beheerstechnieken voor legionella in drinkwaterinstallaties Schalk J.A.C., Bartels A.A., de Roda Husman A.M. 703719078
EU European Union (European Union) Interlaboratory comparison study food V (2011. )Detection of Salmonella in minced meat Kuijpers A.F.A., van de Kassteele J., Mooijman K.A. 330604025
Infectieziektebestrijding en werknemersgezondheid. Eindrapportage 2012 Heimeriks C.T., Meerstadt-Rombach F.S., Jacobi A.J. 607019001
Integratie arbo-denken in de CIb werkwijzeversterkt samenhang tussen volksgezondheid en bedrijfsgezondheid Loo M.A.J.M., Jacobi A.J. 205104001
Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila Bouwknegt M., Schalk J.A.C., de Roda Husman A.M. 703719085
Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2011; projectgroep respiratoire infecties Brandsema P.S., Dijkstra F., Euser S.M., van Gageldonk-Lafeber A.B., de Lange M.M.A., Meijer A., Slump E., Snijders B.E.P., van der Hoek W. 201041001
Kiemsurveillance van voedselgerelateerde ziekteverwekkers in Nederland: een inventarisatie Verhoef L.P.B., van Pelt W., Sprong H., Aarts H.J.M. 330261005
Procesevaluatie projectsubsidie Verbetering seksuele gezondheid Nieuwe Nederlanders Hesselink A.E., van Kempen H., Martens M. 215111002
Quality control parameters of Dutch Down's syndrome screening laboratories 2010 Schielen P.C.J.I. 230083003
Rapport Structuur Referentielaboratoria in Nederland"" Bijlmer H.A. 230481001
Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA en het CIb, 2011 Friesema I.H.M., de Jong A.E.I., van Pelt W. 201111001
Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2011 Trienekens S.C.M., Koedijk F.D.H., van den Broek I.V.F., Vriend H.J., Op de Coul E.L.M., van Veen M.G., van Sighem A.I., Stirbu-Wagner I., van der Sande M.A.B. 201051001
Sixteenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2011) on typing of Salmonella spp. Zestiende EURL-Salmonella ringonderzoek (2011) voor de typering van Salmonella spp. Jacobs-Reitsma W.F., Pol-Hofstad I.E., Maas H.M.E., de Pinna E., Mooijman K.A. 330604027
Staat van Infectieziekten in Nederland 2011 Bijkerk P., van der Plas S.M., van Asten L., Fanoy E.B., Kroneman A., Kretzschmar M.E.E. 210211008
Staat van Zoönosen 2011 Maassen C., de Jong A., Stenvers O., Valkenburgh S., Friesema I., Heimeriks K., van Pelt W., Graveland H. 270782001
Surveillance Arbeidsgerelateerde Infectieziekten. Analyse 2011 Heimeriks C.T., Meerstadt-Rombach F.S., Maas J.J., Jacobi A.J. 205555002
Surveillance of work-related infectious diseases. Analysis 2011 Heimeriks K., Meerstadt-Rombach F.S., Maas J.J., Jacobi A.J. 609400007
Terugblik Rijksvaccinatieprogramma 2011 Conyn-van Spaendonck M.A.E. 215162001
The National Immunisation Programme in the Netherlands. Developments in 2012 van 't Klooster T.M., de Melker H.E. 201001002
The PIM study: Immunogenicity of the 13-valent polysaccharide pneumococcal conjugate vaccine. Comparison of current schedule with alternative and reduced immunisation schedules Knol M.J., Spijkerman J., Veenhoven R.H., Elberse K.E.M., van Gageldonk P.G.M., Wijmenga-Monsuur A.J., de Melker H.E., Sanders E.A.M., Berbers G.A.M., Schouls L.M. 680720006
The seventeenth EURL-Salmonella workshop, 14 and 15 May 2012, Chalkida, Greece Mooijman K.A. 330604026
Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland. Verslagjaar 2012 van Lier E.A., Oomen P.J., Giesbers H., Drijfhout I.H., de Hoogh P.A.A.M., de Melker H.E. 201001001
Vergelijking van methoden voor detectie en typering van virussen in voedsel. Hepatitis A-virus en rotavirus Rutjes S.A., Lodder-Verschoor F., de Roda Husman A.M. 330371006
Zuiveringsefficientie van de altrafiltratie-installatie te Glanerbrug. Gezondheidseffecten van hergebruik UF-permeaat Rutjes S.A., van den Berg H.H.J.L., Schijven J.F., de Roda Husman A.M. 330204006