Als de uitslag van het laboratoriumonderzoek goed is, krijgen ouders geen uitslag. Als de uitslag afwijkend is, verwijst de huisarts de ouders naar een ziekenhuis.

Voor alle aandoeningen geldt dat de afkapgrenzen zijn gebaseerd op een hielprikafname binnen uiterlijk 168 uur na de geboorte. Bij uitslagen van hielprikken later dan 168 uur na de geboorte afgenomen, is dus extra oplettendheid nodig van de medisch adviseur en kinderarts.


Verwijzing bij afwijkende uitslag hielprik

Levert het bloedonderzoek een afwijkende uitslag op? Dan krijgt de huisarts direct bericht van de medisch adviseur van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s). De huisarts neemt vervolgens contact op met de ouders en verwijst hen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek. Daarbij kan de huisarts gebruikmaken van de volgende checklist:

Dragerschap op sikkelcelziekte

Als gevolg van testmethoden kunnen uit de screening niet alleen ziektes naar voren komen, maar ook dragerschap op sikkelcelziekte. De huisarts krijgt hierover bericht van de medisch adviseur van het RIVM-DVP. De huisarts neemt vervolgens contact op met de ouders, geeft hen voorlichting en verwijst ze zonodig naar een afdeling klinische genetica. Voor deze voorlichtingsgesprekken zijn de volgende checklists beschikbaar:

Verwijzing naar de kinderarts

Ouders die zijn doorverwezen naar een ziekenhuis, worden opgevangen en begeleid door een kinderarts. Daarbij kan de kinderarts onder andere gebruikmaken van de informatiebladen over alle ziektes waarop het bloed wordt gescreend.

'Spiekboekje' Hielprikscreening

Over de ziektes die met de hielprikscreening gevonden kunnen worden, is ook een ‘spiekboekje’ samengesteld. Dit boekje bevat beknopte informatie over de ziektebeelden waarop pasgeborenen gescreend worden. Ook staat beschreven wat de ziektes inhouden, hoe vaak ze voorkomen en welke behandelingen mogelijk zijn.

Wat is een niet-conclusieve hielprikuitslag?

Soms er is sprake van een nog niet te interpreteren laboratoriumbevinding (niet-conclusieve hielprikuitslag). In dat geval wordt een tweede hielprik afgenomen. Indien de bevinding bij deze tweede hielprik weer niet-conclusief of afwijkend is, wordt het kind verwezen naar een (gespecialiseerde) kinderarts voor nader onderzoek.