1. Waarom krijgen baby's een hielprik?
 2. Waar wordt de hielprik afgenomen?
 3. Waarom wordt juist in de hiel geprikt?
 4. Is de hielprik pijnlijk voor baby's?
 5. Wanneer wordt de hielprik afgenomen?
 6. Waarom wordt de hielprik zo vroeg afgenomen?
 7. Wie neemt de hielprik af?
 8. Er is nog geen hielprik afgenomen, wat nu?
 9. Wanneer is de uitslag bekend?
 10. Zijn er kosten verbonden aan de hielprik?
 11. Kan de hielprik mislukken?
 12. Wordt in het buitenland met de hielprik op dezelfde ziektes gescreend als in Nederland?
 13. Waarom moet soms opnieuw een hielprik worden afgenomen?

1. Waarom krijgen baby's een hielprik

Met de hielprik kan een aantal zeldzame aangeboren ziektes worden opgespoord. Hoe eerder deze ziektes worden opgespoord, hoe beter. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind worden voorkomen of beperkt.

2. Waar wordt de hielprik afgenomen?

Een medewerker van de thuiszorg, de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst of de verloskundige komt bij u thuis voor de hielprik. Als het mogelijk is maakt de screener telefonisch een afspraak voor het bezoek. Als uw kind in het ziekenhuis ligt, wordt de hielprik daar uitgevoerd.

3. Waarom wordt juist in de hiel geprikt?

In de hiel zitten haarvaatjes. Het is gemakkelijk en veilig om door middel van een hielprik uit de hiel voldoende bloed te halen voor het hielprikkaartje.
Op deze manier hoeft er niet in een bloedvat geprikt te worden. De vinger van een baby is nog te klein voor een vingerprik.
Als de hielprik in de hiel onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat beide voetjes zijn ingegipst, wordt uitgeweken naar een ander lichaamsdeel. Dan voert een arts de prik uit.

4. Is de hielprik pijnlijk voor baby's?

Ja, de hielprik kan even pijn doen. Het kan zijn dat uw baby gaat huilen.

5. Wanneer wordt de hielprik afgenomen?

De hielprik wordt afgenomen in de eerste week na de geboorte.

6. Waarom wordt de hielprik zo vroeg afgenomen?

De hielprik controleert op verschillende ziektes. Hoe eerder deze ziektes worden opgespoord, hoe beter. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind worden voorkomen of beperkt.

7. Wie neemt de hielprik af?

Een medewerker van de thuiszorg, de GGD of de verloskundige.

8. Er is nog geen hielprik afgenomen, wat nu?

Is er na 7 dagen na de geboorte nog geen hielprik afgenomen? Neem dan onmiddellijk contact op met de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) in uw regio.

9. Wanneer is de uitslag bekend?

Als de uitslag van het onderzoek goed is, ontvangt u geen bericht. Als u binnen vijf weken na de hielprik geen bericht heeft ontvangen, is de uitslag goed. In het laboratorium zijn dan geen bijzonderheden gevonden.

Blijkt uit het onderzoek dat uw kind misschien een van de ziektes heeft waarop is gescreend? Dan ontvangt u wel bericht over de uitslag. Dat gebeurt binnen vijf weken na de hielprik. Uw huisarts neemt in dat geval zo snel mogelijk contact op met u.

10. Zijn er kosten verbonden aan de hielprik?

Meedoen aan de hielprikscreening is gratis.

Is er vervolgonderzoek nodig? De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

11. Kan de hielprik mislukken?

Soms is de hoeveelheid afgenomen bloed te weinig voor het onderzoek in het laboratorium. Dan wordt de hielprik opnieuw uitgevoerd.

Het kan ook gebeuren dat de uitslag niet duidelijk is. Dan is een tweede hielprik nodig. Een tweede hielprik gebeurt meestal binnen 2 weken na de eerste hielprik. Over de uitslag van de tweede hielprik krijgt u altijd binnen 4 weken bericht. Ook als de uitslag goed is.

12. Wordt in het buitenland met de hielprik op dezelfde ziektes gescreend als in Nederland?

Deels wordt op dezelfde ziektes gescreend en deels op andere ziektes. Dit is echter niet goed in beeld te krijgen. Dat komt ook omdat dit steeds verandert. Komen ouders een tijdje na de geboorte met hun kind in Nederland wonen? Dan krijgen ze het advies om de hielprik bij hun kind in Nederland te laten herhalen. Dat kan alleen als het kind nog geen half jaar oud is. Mogelijk kunnen de kinderen dan niet meer op alle ziektes gescreend worden.

13. Waarom moet soms opnieuw een hielprik worden afgenomen?

Er zijn verschillende situaties waarin opnieuw een hielprik afgenomen moet worden.

 • Soms bevat het hielprikkaartje te weinig bloed voor alle laboratoriumonderzoeken en moet de hielprik opnieuw afgenomen worden. De screener komt opnieuw bij u langs. Hierover krijgt u geen bericht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
 • Soms is voor een hielprikaandoening nog geen conclusie van het laboratoriumonderzoek mogelijk. Het is dan noodzakelijk dat de hielprik wordt herhaald. De screener komt opnieuw bij u langs. Hierover krijgt u bericht van het RIVM.
  Wanneer het opnieuw niet mogelijk is om een conclusie te trekken, of de hielprikuitslag is afwijkend, dan wordt uw kind verwezen naar een kinderarts voor nader onderzoek.
 • Wanneer uw kind een bloedtransfusie met rode bloedcellen heeft gehad dan wordt de hielprik na 3 maanden herhaald. De screener komt opnieuw bij u langs. Hierover krijgt u bericht van het RIVM.