Bevolkings­ontwikkeling in ...
Trend bevolkingsontwikkeling in en

De grafiek toont de bevolkingsontwikkeling van tot 2030. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Wanneer u uw muis over de grafiek beweegt, ziet u ook de (geschatte) absolute bevolkingsaantallen.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door PBL/CBS.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de StatistiekTrend vergrijzing in en

De grafiek toont de trend in het aantal ouderen in als percentage van de totale bevolking. Dit is een indicator voor de mate van vergrijzing. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van het aandeel ouderen van 65 jaar en ouder of van 80 jaar en ouder.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door PBL/CBS.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de StatistiekTrend demografische druk in en

In deze grafiek zijn de demografische druk, groene druk en grijze druk weergegeven voor .

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de prognoses van de bevolkingsontwikkeling gemaakt door PBL/CBS.

Demografische druk geeft de verhouding aan tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen in de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar. Het cijfer van de demografische druk geeft inzicht in de verhouding tussen het niet-werkende deel van de bevolking en het werkende deel van de bevolking. In het menu boven aan de grafiek kunt u kiezen voor een weergave van de demografische druk, groene druk en grijze druk.

Grijze druk geeft de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar weer. Dit cijfer laat de verhouding tussen de ouderen en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

Groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Het cijfer van de groene druk laat de verhouding tussen de jeugd en de 'productieve leeftijdsgroep' zien.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de Statistiek

Interactieve bevolkingspiramide 2009-2040

Deze interactieve bevolkingspiramide toont de bevolkingsontwikkeling voor de gemeente van 2009 tot 2040. De animatie toont hoe de bevolking zich ontwikkelt ten opzichte van de bevolking in 2009. U start de animatie door op de ‘play’-knop ( ►) onder de grafiek te drukken.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de Statistiek