Zorggebruik in ...


Trend in eerstelijnscontacten en

De grafiek laat de ontwikkeling van het gebruik van eerstelijnscontacten zien voor de gemeente en . De grafiek toont een index met basisjaar 2015 (100%) zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Nivel Zorgregistraties

Trend in SEH-bezoeken en

De grafiek laat de ontwikkeling zien van de SEH-bezoeken voor de gemeente en . De grafiek toont een index met basisjaar 2015 (100%) zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Letsel Informatiesysteem VeiligheidNL

Trend beschermd wonen met intensieve dementiezorg in en

De grafiek laat de ontwikkeling zien in het gebruik van intensieve dementiezorg beschermd wonen (zorgzwaartepakket 5) in en . De grafiek toont een index met basisjaar 2015 (100%) zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Monitor Langdurige Zorg (CBS)Trend in aantal ziekenhuisbezoeken in en

De grafiek geeft de ontwikkeling weer van het gebruik van tweedelijns zorg van 2015-2030. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van: aantal DBC's, dagbehandelingen, klinische opnames of polikliniek bezoeken.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: RIVM via microdata CBSTrend in DBC gebruik per aandoening in en

De grafiek toont de ontwikkeling in het gebruik van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) voor verschillende aandoeningen in en . De grafiek toont een index met basisjaar 2015 (100%) zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor de weergave van DBC gebruik van de aandoeningen cataract, heupfractuur, heupartrose en knieartrose.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018GGZ-trajecten in en

De grafiek toont de trend in het aantal trajecten geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in en als een percentage t.o.v. de totale bevolking. Via het menu boven de grafiek kunt u kiezen voor: GGZ-trajecten met verblijf ofen GGZ-trajecten zonder verblijf.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: RIVM via microdata CBSTrend in inzet Trajecten Jeugdhulp in en

De grafiek toont de trend in het gebruik van jeugdhulp in en als een percentage van de totale bevolking. Via het menu boven de grafiek kunt u een keuze maken voor: totaal aantal trajecten, trajecten zonder verblijf en trajecten met verblijf.
De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: RIVM via microdata CBS
Aantal WMO-cliënten in

De grafiek toont het aantal Wmo-cliënten in van 2015-2018. Uitgesplitst naar leeftijd van de cliënten. Verder is het mogelijk om via het menu boven de grafiek uitsplitsingen te maken naar geslacht en type maatwerkarrangement (ondersteuning thuis, hulp bij huishouden, verblijf en opvang, hulpmiddelen en diensten).

Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Wet Maatschappelijke Ondersteuning (CBS)