Gezondheid & leefstijl in ...
Trend in (zeer) goed ervaren gezondheid in en

Deze grafiek toont voor de gemeente het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM

(Zeer) goed ervaren gezondheid per wijk in 2016

Deze kaart toont voor de gemeente het aandeel mensen dat hun gezondheid als goed of zeer goed ervaart. Dit is het percentage personen van 19 jaar en ouder met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per wijk bekijken.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVMTrend in percentage mensen met in en

Deze grafiek toont voor de gemeente de ontwikkeling van het percentage mensen met . Via het menu boven de grafiek kunt u de gewenste weergave selecteren.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM)Trend in prevalentie van in en

De grafiek laat de ontwikkeling zien van het percentage mensen van de totale bevolking in en dat de geselecteerde aandoening heeft. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 (100%) zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor een bepaalde aandoening selecteren.

De cijfers geven een toekomstprojectie op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM)

Trend in prevalentie van aandoeningen in

De grafiek laat de ontwikkeling zien van een aantal geselecteerde aandoeningen in als percentage van de totale bevolking. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 (100%) zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM)Trend in leefstijlindicatoren in en

Deze grafiek toont voor de gemeente de ontwikkeling van verschillende leefstijlindicatoren. Via het menu boven de grafiek kunt u een leefstijlindicator kiezen.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM)Trend in indicatoren over beweeggedrag in en

Deze grafiek toont voor de gemeente de ontwikkeling van verschillende indicatoren van beweeggedrag. Via het menu boven de grafiek kunt u een indicator kiezen.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM