Zorgaanbod in ...


Nabijheid zorgvoorzieningen per wijk in

Deze kaart toont de nabijheid van de zorgvoorzieningen per wijk voor de gemeente . De gekleurde vlakken geven de afstand in kilometers weer tot aan de dichtstbijzijnde zorgaanbieder. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per wijk bekijken. Via het menu boven in de grafiek kunt u de weergave voor het gewenste type zorgaanbieder selecteren.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Trend mantelzorgpotentieel in en

De grafiek laat de ontwikkeling van het aantal 50 tot 65-jarigen zien per 85 jarig en ouder persoon. Dit wordt het zogenaamde mantelzorgpotentieel genoemd. De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de Statistiek

Vergrijzing in de zorg in arbeidsregio van van 2011-2018

Deze grafiek toont het percentage van 55-plussers in de totale groep van werkenden per zorgsector tussen 2011 en 2018. Dit is een indicator voor vergrijzing in de zorg. De cijfers zijn alleen beschikbaar per arbeidsmarktregio.

Bron: AZWInfo