Sociale omgeving in ...
Trend in eenzaamheid in en

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking (van 19 jaar en ouder in en ) welke eenzaam is.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM

Trend in regie over het eigen leven in en

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het percentage van de bevolking (van 19 jaar en ouder in en ) welke regie over het eigen leven heeft.

De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen en soms epidemiologische ontwikkelingen in de gemeente. Deze projecties zijn beleidsarm.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVMSociaal kapitaal per wijk in

Deze kaart presenteert het sociaal kapitaal per wijk in als een percentage van de totale bevolking van de gemeente van 19 jaar en ouder. U kunt boven in de kaart een keuze maken voor de weergave van het aandeel van de bevolking met een mantelzorger, het percentage wat eenzaamheid ervaart, en het percentage wat vrijwilligerswerk doet. U kunt inzoomen op de kaart en de cijfers per wijk bekijken.

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM