In de kolom download vindt u het toestemmingsformulier waarmee ouders de hielprikkaart van hun kind kunnen opvragen bij het referentielaboratorium.

Het formulier dient te worden ondertekend door de gezaghebbende ouders en te worden verstuurd aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-referentielaboratorium via neoscreen@rivm.nl.