Cumulatieve blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via voedsel in Nederland

Cumulatieve blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen via voedsel in Nederland

Go to abstract

Abstract

Via ons voedsel worden we bijna elke dag blootgesteld aan resten van gewasbeschermingsmiddelen. Dit zijn vaak verschillende middelen tegelijk. Deze gelijktijdige blootstelling kan een risico zijn voor de gezondheid. Het RIVM heeft berekend hoe groot de gelijktijdige blootstelling is aan gewasbeschermingsmiddelen die effecten kunnen hebben op ons zenuwstelsel. De berekende hoeveelheid is lager dan de blootstelling die veilig wordt geacht. Deze blootstelling geeft daarom geen risico op schadelijke effecten op het zenuwstelsel. Als we meerdere middelen tegelijk binnenkrijgen, noemen we dat cumulatieve blootstelling. Verschillende soorten groenten of vruchten kunnen bijvoorbeeld elk een ander gewasbeschermingsmiddel bevatten. Het kan ook zijn dat er op één soort groente of vrucht resten van verschillende middelen zitten. In ons eten zitten ook gewasbeschermingsmiddelen die ándere gezondheidseffecten kunnen hebben dan op ons zenuwstelsel. Ze kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor de lever en/of nieren. Het is nog niet bekend bij welke groepen middelen deze of andere effecten kunnen optreden. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) onderzoekt dat op dit moment. Zodra zo'n groep middelen bekend is, moet de cumulatieve blootstelling daarvan berekend worden. Zo wordt bepaald of er een gezondheidsrisico is in Nederland.

Abstract

People are exposed to residues of pesticides on a daily basis through food. This often involves different pesticides. This exposure to multiple pesticides could be a risk to human health.

RIVM calculated the combined exposure to pesticides with effects on the nervous system. The calculated exposure was lower than the safe exposure level, and therefore there is no risk of adverse effects on the nervous system.

If people are exposed simultaneously to multiple pesticides, it is called cumulative exposure. Different vegetables and fruits may each contain a different pesticide. It is also possible that a single vegetable or fruit contains residues of different pesticides.

Our food also contains pesticides that may affect other organs or systems. For example, pesticides could have an adverse on the liver and/or kidney. It is not known which groups of pesticides can have these effects or other effects. Currently, the European Food Safety Authority (EFSA) is analysing this matter. As soon as a group of pesticides is identified, the cumulative exposure to this group should be calculated to assess its safety.

Publisher

Institute
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Remaining

Size
1046 kb