Via ons voedsel worden we vrijwel dagelijks blootgesteld aan resten van gewasbeschermingsmiddelen. Vaak is er sprake van gelijktijdige blootstelling aan verschillende middelen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we verschillende groenten of vruchten eten, die elk een ander middel bevatten. Of wanneer er op één genuttigde groente of vrucht diverse middelen zitten. Omdat we in zulke situaties in aanraking komen met meer middelen tegelijk, wordt dit ‘cumulatieve blootstelling’ genoemd. Het RIVM heeft onderzocht hoe groot de cumulatieve blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is, en of daarbij veilige grenswaarden worden overschreden. Het onderzoek vormt een vervolg op eerder onderzoek van het RIVM.