kaft brochure ARA After-care instructions following BCG vaccination

التوجيهات ديال كفاش تعتني
بالدري ديالك بعد ما يدير الجلبة
ضد عُصية كالميت غيران ) )BCG
كتعتني بالدري ديالك بعد ما يدير الجلبة بهذ الطريقة