kaft brochure POO TB source and contact tracing

Gruźlica – badanie źródła
zakażenia i kontaktów
chorego