Title Authors Reportnumber
Bereikcijfers van leefstijlinterventies. Eerste ervaringen met het registreren van bereikcijfers in de Interventiedatabase Viet A.L., Bakker F., Mikolajczak J., Lanting L. 255001005
De organisatie van zorggroepen anno 2011. Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren de Jong-van Til J.T., Lemmens L.C., Baan C.A., Struijs J.N. 260131003
Drie jaar integrale bekostiging van diabeteszorg. Effecten op zorgproces en kwaliteit van zorg Struijs J.N., de Jong-van Til J.T., Lemmens L.C., Drewes H.W., de Bruin S.R., Baan C.A. 260224003
Effect van integrale bekostiging op curatieve zorgkosten. Een analyse voor diabeteszorg en vasculair risicomanagement op basis van registratiebestanden Vektis, 2007-2010 Struijs J., Mohnen S.M., Molema C.C.M., de Jong-van Til J.T., Baan C.A. 260131005
Effecten van preventieve interventies: zijn er verschillen tussen mensen met een lage en een hoge sociaaleconomische status? Busch M.C.M., van der Lucht F. 270171004
Effects of bundled payment on curative health care costs in the Netherlands. An analysis for diabetes care and vascular risk management based on nationwide claim data, 2007-2010 Struijs J.N., Mohnen S.M., Molema C.C.M., de Jong-van Til J.T., Baan C.A. 340031001
Evaluatie van het erkenningstraject voor interventies. Een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven Lanting L.C., Zwikker M.C., Kuiper J.I., Adriaensens L., Kok M.O., van Dale D. 255001004
Gezondheidsbevordering op de werkplek. Ondersteuningsbehoefte van professionals werkzaam in de publieke setting Raaijmakers T., van Dijk S. 630650003
Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst Engelfriet P.M., Hoogenveen R.T., Poos M.J.J.C., Blokstra A., van Baal P.H.M., Verschuren W.M.M. 260401006
Integrale inzichten. Een verkenning van vijf lokale integrale gezondheidsprogramma's Meijer S.A., Storm I. 270161006
Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek. Literatuuronderzoek naar economische evaluaties op het gebied van psychische problemen en overgewicht Proper K.I., Hamberg-van Reenen H.H., van den Berg M. 270221001
Kosteneffectiviteit als vierde niveau van erkenning voor interventies. Een verkenning van de haalbaarheid en van alternatieven de Wit G.A., Suijkerbuijk A.W.M., Engelfriet P.E., Feenstra T.L. 255001006
Leefstijlbeïnvloeding in de eerste lijn.Verkenning naar de ervaringen van zorgverleners Hesselink A., Martens M. 205555003
Maatschappelijke kosten voor astma, COPD en respiratoire allergie Suijkerbuijk A.W.M., Hoogeveen R.T., de Wit G.A., Wijga A.H., Hoogendoorn E.J.I., Rutten-van Mölken M.P.M.H., Feenstra T.L. 260544001
Meedoen door toegankelijke omgeving. Een verkenning van omgevingsmaatregelen om participatie van chronisch zieken of lichamelijk beperkten te stimuleren Storm I., Post N.A.M. 270161007
Monitoring van leefstijl in Nederland. Een traject voor verbetering Kramers P.G.N., van den Berg M., van den Brink C.L., Achterberg P.W., Harbers M.M., van Oers J.A.M. 609021123
Onderzoek op het gebied van integrale bekostiging. Een inventarisatie in opdracht van de Evaluatiecommissie Integrale Bekostiging Lemmens L.C., de Jong-van Til J.T., Baan C.A., Struiijs J.N. 260131004
Ontwerprapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Hoeymans N., van Loon A.J.M., Schoemaker C.G. 270241003
Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs in 2010-2011. Een landelijke vervolgstudie Mikolajczak J., van den Berg S.W., Bemelmans W.J.E. 260701007
Patientenparticipatie bij organisatorische besluitvorming in zorggroepenInzichten en aanbevelingen op basis van literatuuronderzoek en ervaringen van zorggroepen en patiëntenvertegenwoordigers Lemmens L.C., de Bruin S.R., Struijs J.N., Baan C.A. 260434001
Ruimtelijke en financiële determinanten van sporten, bewegen en sedentair gedrag. Verkenning van de literatuur en cijfers uit twee Nederlandse studies Milder I., Cloostermans L., van den Dool R., Preller L., Wendel-Vos G.C.W. 260003001
Strategische analyse gegevensvoorziening VTV en Zorgbalans. Naar betere informatie over volksgezondheid en zorg Nugteren R., van den Berg M.J., Verschuuren M., Picavet H.S.J., Verkleij H.G.M., Hoeymans N. 270261001
Three years of bundled payment for diabetes care in the NetherlandsImpact on health care delivery process and the quality of care Struijs J.N., de Jong-van Til J.T., Lemmens L.C., Drewes H.W., de Bruin S.R., Baan C.A. 260701008
Voedingsaanbod in het MBO. Deel B: Verdiepend onderzoek op een aantal MBO locaties Milder I., Mikolajczak J. 260013001