Statusoverzicht probitrelaties

Een actueel overzicht van de afgeleide probitrelaties en hun status is te vinden in onderstaande tabel.

Hieronder is een actueel overzicht opgenomen van de afgeleide probitrelaties en hun status. De afgelopen jaren zijn enkele tientallen probitrelaties afgeleid en beoordeeld door de toetsgroep, en zijn voor de betreffende stoffen consequentieonderzoeken uitgevoerd. In 2015 is de methodiek voor afleiding van probitrelaties op een aantal punten gewijzigd, onder meer naar aanleiding van de review door internationale experts. In de komende periode zal de toetsgroep haar al eerder geformuleerde adviezen met betrekking tot nieuwe probitrelaties zo nodig actualiseren, zodat ze overeenkomen met de nieuwe afleidingsmethodiek.

Voor elke stof is een achtergronddocument beschikbaar, waarin de afleiding van de probitrelatie wordt beschreven. Voor stoffen waarvoor reeds een consequentieonderzoek is uitgevoerd, is de rapportage hieronder beschikbaar.

De documenten zijn te vinden door op de link van de betreffende stofnaam te klikken.

 
Statusoverzicht probitrelaties
Stofnaam CAS-nummer Status
1,2-dichloorethaan 107-06-2 Interim
acetoncyaanhydrine 75-86-5 wordt herzien
acetonitril 75-05-8 wordt herzien
acrylonitril 107-13-1 wordt herzien
allylchloride 107-05-1 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
allylalcohol 107-18-6 wordt herzien
allylamine 107-11-9 Interim
ammoniak 7664-41-7 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
arsine 7784-42-1 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
benzylchloride 100-44-7 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
boortrichloride 10294-34-5 wordt herzien
boortrifluoride 7637-07-2 wordt herzien
chlooraceetaldehyde 107-20-0 Interim
dichloorsilaan 4109-96-0 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
dimethylamine 124-40-3 Interim
dimethylsulfaat 77-78-1 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
epichloorhydrine 106-89-8 wordt herzien
ethylchloorformiaat 541-41-3 wordt herzien
ethyleenimine 151-56-4 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
fluor 7782-41-4 wordt herzien
formaldehyde 50-00-0 Interim
fosfine 7803-51-2 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
fosforoxychloride 10025-87-3 wordt herzien
fosfortrichloride 7719-12-2 wordt herzien
hydrazine 302-01-2 wordt herzien
kooldioxide 124-83-9 wordt herzien
methacrylonitril 126-98-7 wordt herzien
methanol 67-56-1 wordt herzien
methylamine 74-89-5 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
methylchloorformiaat 79-22-1 wordt herzien
methylmercaptaan 74-93-1 wordt herzien
n-butylacetaat 123-86-4 wordt herzien
oxalonitril 460-19-5 wordt herzien
propylamine 107-10-8 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
propyleenimine 75-55-8 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
tetracarbonylnikkel 13463-39-3 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
tetrachloorsilaan 10026-04-7 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
tolueendiisocyanaat 584-84-9, 91-08-7 wordt herzien
trichloorsilaan 10025-78-2 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
trimethylamine 75-50-3 Interim
waterstofchloride 7647-01-0 Voorgesteld, extern commentaar tot 10 april 2017
waterstofcyanide 74-90-8 Voorgesteld
waterstofsulfide 7783-06-4 Voorgesteld
zwaveltrioxide 7446-11-9 wordt herzien
zwavelzuur 7664-93-9 wordt herzien

Home / Onderwerpen / P / Probitrelaties / Statusoverzicht probitrelaties

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu