Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

Probit
CAS-nummer 107-11-9

a (mg/m3)

-18,8

b

2,30

n

0,87

Status

Interim

Voorgesteld d.d.

01-06-2016

Interim d.d.

15-02-2017

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

-

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:
  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRAquantitative risk assessment worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenMInfrastructuur en Milieu en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.
Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

31-10-2008

a=-17,4 mg/m3milligram per kubieke meter

b=2,29

n=0,87

Interim

17-09-2009

a=-16,6 mg/m3

b=2,30

n=0,87

Voorgesteld (herzien)

01-06-2016

a=-18,8 mg/m3

b=2,30

n=0,87
Interim (herzien) 15-02-2017

a=-18,8 mg/m3

b=2,30

n=0,87