Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

Probit
 
CAS-nummer 123-86-4

a (mg/m3)

-

a (ppmparts per million )

-

b

-

n

-

Status

Voorgesteld, extern commentaar voor 13 juli 2020

Voorgesteld d.d.

18-05-2020

Interim d.d.

-

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

Het is niet mogelijk om met voldoende betrouwbaarheid een probitrelatie af te leiden. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het stofdocument.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:
  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRAquantitative risk assessment worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenMInfrastructuur en Milieu en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.

Historie afleiding probitrelatie:

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 20-05-2009 -
Interim 15-07-2011

-

Voorgesteld (herzien) 18-05-2020

-