Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

 

CAS-nummer 10025-87-3

a (mg/m3)

-

b

-

n

-

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

08-06-2022

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

16-03-2023

Opmerking

De toetsgroep heeft het niet mogelijk gevonden om met voldoende betrouwbaarheid een probitrelatie af te leiden op basis van de beschikbare letaliteit data. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het stofdocument.

 

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie

 

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 09-11-2009

a=-7,33 mg/3

b=1

n=2

Voorgesteld (herzien) 08-06-2022

a= -

b= -

n= -

Inhoudelijk vastgesteld 16-03-2023

a= -

b= -

n= -