Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie.

  

Probit
CAS-nummer 630-08-0

a (mg/m3)

-15,9

b

1,11

n

1,81

Status

Interim

Voorgesteld d.d.

15-03-2018

Interim d.d.

04-05-2018

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

Voor deze stof is een probitrelatie voorgeschreven in de Handleiding Risicoberekeningen BeviBesluit externe veiligheid inrichtingen. Er is een herziene  probitrelatie afgeleid. Deze probitrelatie is hierboven weergegeven. Deze probitrelatie is echter nog niet vastgesteld door het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat en heeft geen formele status.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:
  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRAquantitative risk assessment worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenW en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.
Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 15-03-2018

a=-15,9 mg/m3milligram per kubieke meter

b=1,11

n=1,81

Interim 04-05-2018

a=-15,9 mg/m3

b=1,11

n=1,81