Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

Probit
 
CAS-nummer 10294-34-5

a (mg/m3)

-15,8

b

1,46

n

1,37

Status

Voorgesteld, extern commentaar tot 14 juni 2019

Voorgesteld d.d.

23-04-2019

Interim d.d.

-

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

-

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRAquantitative risk assessment worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenWInfrastructuur en Waterstaat en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.

 

Historie afleiding probitrelatie
Status Datum Probitrelatie
Voorgesteld 31-10-2008

a=-11,6 mg/m3milligram per kubieke meter

b=1,37

n=1,46

Interim 09-07-2009

a=-11,6 mg/m3

b=1,35

n=1,48

Vorogesteld (herzien) 23-04-2019

a=-15,8 mg/m3

b=1,46

n=1,37