RBM II

RBM II is het voorgeschreven programma om de risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen te berekenen

Hoe werkt het?

Via het aanvraagformulier is RBM II gratis beschikbaar.

Om de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen te berekenen voert u slechts de volgende gegevens in;

  • projectgegevens: gegevensinformatie en omvang van het werkgebied
  • werkgebied: coördinaten en omvang van het werkgebied (maximaal 15 bij 15 kilometer)
  • weerstation dat het dichtst bij het werkgebied gelegen is voor overheersende windrichtingen, -snelheden en weerstabiliteitsklassen
  • traject: definitie van de transportroute die uit 1 of meer deeltrajecten bestaat en minimaal 1 kilometer lang moet zijn (daarnaast eigenschappen over het traject, zoals de ongevalfrequentie, begin- en eindcoördinaten, breedte en de jaarintensiteit gevaarlijke stoffen)
  • bebouwing: van elk bevolkingsgebied de coördinaten, type bebouwing, bevolkingsdichtheid overdag en 's nachts en percentage aanwezigen binnenshuis overdag en 's nachts

Bewerkingen in RBM II

De gebruiker kan de volgende bewerkingen uitvoeren in RBM II:

  • analyse plaatsgebonden risico en groepsrisico
  • rapportage van het project door een presentatie van de invoer en resultaten of een rapportage over de dodelijke effecten per gevaarlijke stof
  • laden en opslaan van bestanden

Een uitvoerige beschrijving is te vinden in de bij het rekenpakket geleverde Handleiding RBM II en Achtergronddocument RBM II versie 2.0.

Toepassing

RBM II kan op alle doorgaande routes in een openveldsituatie worden toegepast.

In een aantal specifieke situaties moet extra aandacht worden besteed aan de juiste toepassing, bijvoorbeeld bij kruisingen, T-splitsingen, of tunnelmonden. Dit staat beschreven in de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) (bevolking in paragraaf 4.3, spoor in paragraaf 9.6, weg in paragraaf 10.6 en water in paragraaf 11.6) en bij de vragen en antwoorden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van RBM II.

Uitzonderingen

Emplacementen en buisleidingen kunnen niet met RBM II berekend worden. Hiervoor dient u gebruik te maken van de software programma’s voor stationaire installaties en overige leidingen SAFETI-NL of ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen CAROLA. Deze programma’s worden beheerd door het RIVM.

Op dit moment is de rekenmethodiek voor zeevaart nog niet opgenomen in het RBM II. Voor de risico's van 'zeevaartroutes' wordt u verwezen naar de Regeling basisnet.
RBMII

Home / Onderwerpen / R / RBM II

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu